Hammerfest – Fjellvandring på Sørøya / Mountain hiking at Sørøya

Sørøya, Norges 4. største øy, kan være utfordrende for vandrere. Flere ganger i uka kan man ta Bygderuta fra Hammerfest ut til småsamfunnene her ute, vandre, og så ta båten tilbake. Det finnes også hyggelige overnattingsmuligheter. Sørøya, Norway's 4th largest island, can be challenging for walkers. Several times a week, you can take Bygderuta from Hammerfest out to small communities out here, walking, and then take the boat back. There are also pleasant accommodation. Google trans.

Fyrvokterveien på Sørøya

 

http://www.fyr.no/nytt/nyheter/877-vardevandring-pa-soroya

 

 

 

Hammerfest-kjøttvik1

Foto: Wenche Danielsen
Kjøttvikvarden på Sørøya. Ble bygd i 1853. Det er landets høyeste steinvarde, 12, 5 meter.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Vandringer på Sørøya
Sørøya, Norges 4. største øy, kan være utfordrende for vandrere. Flere ganger i uka kan man ta Bygderuta fra Hammerfest ut til småsamfunnene her ute, vandre, og så ta båten tilbake. Det finnes også hyggelige overnattingsmuligheter.
• Fra anløpsstedet Lotre kan du gå en 8 kilometer lang bilvei tvers over til Sandøybotn på yttersida av Sørøya. Her er det overnatting, og mange vandremuligheter.
• Turen rundt Sandfjellet kan tas som dagstur fra Hammerfest alt etter båtrutene. Du går over eidet der Sørøya er smalest. Sanddyner med flygesand, slåttemarker og til og med frodig småbjørkeskog preger landskapet på en forholdsvis lett tur.
• Den mest utfordrende ruta er Akkarfjord-Kjøttvikvarden-Tarhalsen. Opp til Kjøttvikvaren, en 12 meter høy varde bygd i 1850 som seilingsmerke, er det relativt greit å komme, og du kommer høyt opp over Ishavet. Mer luftig er det ut til nordspissen av Sørøya, til Tarhalsen. Du blir imidlertid belønnet med et variert landskap av steinformasjoner og kystvegetasjon.

Walks on the Sørøya
Sørøya, Norway’s 4th largest island, can be challenging for walkers. Several times a week, you can take Bygderuta from Hammerfest out to small communities out here, walking, and then take the boat back. There are also pleasant accommodation.
• From the embarkation point Lotre go 1:08 kilometer long road across the Sandøybotn on the seaward side of the South Island. Here there is accommodation, and many hiking trails.
• Tour around Sandfjellet can be taken as day trip from Hammerfest everything by boat routes. You walk across the isthmus where Sørøya is narrowest. Sand dunes with flying sand, hay meadows and even lush småbjørkeskog characterize the landscape on a relatively easy ride.
• The most challenging route is Akkarfjord-Kjøttvikvarden-Tarhalsen. Up to Kjøttvikvaren, a 12 meter high cairn built in 1850 as a navigation mark, it is quite easy to get, and you get high up above the Arctic Ocean. Airier it out to the northern tip of the South Island, to Tarhalsen. However, you are rewarded with a varied landscape of rock formations and coastal vegetation
Google trans.

Høyt mot himmelen helt nord på Sørøya, nærmere bestemt på det 320 meter høye Kjøttvikfjellet, ruver kommunens eldste byggverk – Kjøttvikvarden – et monumentalt byggverk som overlevde krigsødeleggelsene i 1944-45.

Dette landkjenningsmerket eller «anduvningsmærke» ble etter befaling av den Kongelige Norske Regjerings Marine Departement, oppført av et arbeidslag fra Sunnmøre under ledelsen av en av Fyrvesenets pionerer, Ole Gammelsen Mork. Han skrev til sin venn i Volda 20. august 1853 at han holdt på å mure opp et sjømerke på Kjødvigfjeldet ved Torhalsen. Mærket skulle være 16 alen høyt, 12 alen bredt og 8 alen tjukt. Derfor kjenner vi tidspunktet for oppføringen av varden, og hvem som stod for dette. Resten av bakgrunnen er skjult i Riksarkivene.

Kjøttvikvarden har stått uten tilsyn og vedlikehold i 150 år. Dette har etter hvert satt sine spor, og litt av toppen er nå borte. I forbindelsen med Riksantikvarens forslag til verneplan for fyrstasjoner uttalte dem i et skriv av 4.7.1996 at «Kjøttvikvarden er et særegent kulturminne og har interesse sett i forhold til arbeidet med verneplanen». Kystdirektoratet ved Kystverkets 5. distrikt i Honningsvåg har ansvaret for istandsetting og vedlikehold.

Byggverket Kjøttvikvarden er sannsynligvis den eneste i sitt slag her til lands, og kanskje også i verden. Spesielt er det også at den er plassert på et 320 meter høyt fjell i stedet for på lave holmer og skjær hvor det er vanlig at seilmerkene settes opp. Dette, sammen med alderen, gjør det til et «Særegent kulturminne».

Hammerfest-kjøttvik1