Alta – Isnestoften kystfort 4/514

På Isnestoften ble det anlagt et batteri som sammen med batteriet Storekorsnes (over fjorden) dannet indre linjes kystartilleriforsvar av Altafjorden med sidefjorder.

 

På Isnestoften ble det anlagt et batteri som sammen med batteriet Storekorsnes (over fjorden) dannet indre linjes kystartilleriforsvar av Altafjorden med sidefjorder.

Batteriets oppgaver var å sperre innseilingen til Altafjorden og Langfjorden.

I batteristøttepunktet inngikk

  • 3 stk. kanoner (russiske) i feltm. Stillinger. Skuddvidde 17 000 meter
  • 2 stk luftvernkanoner
  • 2 stk 5 cm panservernkanoner
  • 6 stk mg./mitr
  • 2 lyskastere

Under skyting av varselskudd mot tysk skip som ikke svarte på anrop fra Isnestoften under passering inn Altafjorden eksploderte ett av hoved skytsene. Flere av kanonbetjeningen ble drept.

Isnestoften var også en viktig sperrestilling i forbindelse med landverts angrep fra Langfjorden og var derfor også infanterimessig sterkt utbygget.   Til sammen var det forbindelse med sperringer utlagt 1540 miner i området hvorav 860- personell og 680 stridsv. Miner.

Batteriet (4/514) som tilhørte Marinens kystartilleri, ble anlagt i 1941. Anlegget ble sprengt høsten 1944 og batteriet flyttet til Rishaugen ved Stamsund.

Batteriets styrke var på ca. 100 mann. I tillegg var det stasjonert en infanteristyrke på ca. kompani størrelse i området. Også her var det opprettet fangeleir, både for tyske desertører og russiske krigsfanger.

Kilde: Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset.