Berlevåg – Havnemuseum/ Harbour Museum

Berlevåg Havnemuseum er en institusjon med sjel og atmosfære. I hovebygningen fra Havnevesenets anleggstid, får du et innblikk i de ulike fasene av havneutbyggingen. I tillegg kan du lære om livet i et værhardt fiskerisamfunn.

Berlevåg Harbour Museum is an institution with soul and atmosphere. In the main building from the Port Authority construction period, you get an insight into the various phases of port development. In addition, you can learn about life in a harsh and fishing communities.
Google trans.

Berlevåg havnemuseum 2

Berlevåg havnemuseum 3

Berlevåg havnemuseum 4

Berlevåg havnemuseum 5

Berlevåg havnemuseum 6

Berlevåg havnemuseum 7

Berlevåg havnemuseum 8

Berlevåg havnemuseum 9

Berlevåg havnemuseum 1

Berlevåg Havnemuseum er en institusjon med sjel og atmosfære. I hovebygningen fra Havnevesenets anleggstid, får du et innblikk i de ulike fasene av havneutbyggingen. I tillegg kan du lære om livet i et værhardt fiskerisamfunn.
Berlevåg Harbour Museum is an institution with soul and atmosphere. In the main building from the Port Authority construction period, you get an insight into the various phases of port development. In addition, you can learn about life in a harsh and fishing communities.

Anlegging av de fire moloene har vært et langvarig prosjekt i Berlevågs historie. Den første moloen ble påbegynt i 1913. For transport av stein ble det anlagt jernbane fra steinbruddet. Tetrapodene ble tatt i bruk cirka 1960 og har sørget for moloer som beskytter havna i Berlevåg.

Construction of the four objectives has been a long term project in BERLEVÅG history. The first pier was begun in 1913. For transport of stone was built railway from the quarry. Tetra Pods was adopted around 1960 and has ensured breakwaters that protect the harbor in Berlevåg.
Google trans.