Blogg-Finnmark / Fremtidens turistinformasjoner

Her er litt om fremtidens turistinformasjon, - i den grad man kan vedta fremtiden. Det kommer til å bli flere steg, men her kommer nok det første..... Finnmark har tatt de første stegene mot digital turistinformasjon. Det er laget et opplegg for tre av kommunene i Finnmark i 2017, - en slags forløper på fremtiden kan man si.

Jarl Inge Roxrud. Eier og daglig leder av Travel-Finnmark

Travel-Finnmark (T-F) er et informasjonssystem basert på sunne tiltak uten offentlig støtte.

Derimot ser man positivt på at virksomheter og offentlige enheter kjøper plass for sin informasjon.

 

 

Nettsidene blir flittig brukt.

Det er jobbet tre hele år med prosjektet som etter hvert består av over 400 artikler om hva du kan oppleve her i vakre Finnmark. Responsen har vært enorm og i desember passerer vi 100 000 besøkende. Vi snakker om tiden fra vi gikk på lufta; Februar 2016.

Systemet inneholder informasjonstavler langs innfartsårene pluss nettsider. Fire store tavler med 12 kvadratmeter informasjon hver. Innholdet på disse tavlene er synkronisert med innholdet på nettsidene. Du kan få utdypende informasjon på nettsidene om bildene på tavlene.

Innholdet er bygget opp kommunevis. Hva du kan oppleve under veis langs for eksempel veien til Måsøy, veien til Nordkyn og så videre. Hele fylket er beskrevet. Informasjonstavlene kom i system fra sesongen 2017.

Hva har vi lært så langt?

Det er stor interesse for systemet med besøkende hele døgnet.

Ca. 70 % av de besøkende kommer fra norske enheter via Google, Startsiden og mange andre nettsteder med norsk opphav.

Ca. 30% kommer fra utlandet. Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, EU, USA, Australia, Thailand, Filipinene, — Russland ikke minst.

Vi har lært at det er kontakt med hele verden. Vi har også lært at det er mange i Norge og i Finnmark som søker informasjon her. Det har også kommet oss for øre at elever på skolene bruker sidene for å finne ideer til sine særoppgaver.

Informasjonstavlene har vært en positiv overraskelse etter at de ble omprofilert med Travel-Finnmarks logo. Besøkene på nettsidene ble tredoblet.

Dette forteller oss at man skal tenke seg nøye om før man forandrer dette konseptet.

Det kunne være en ide å gjøre noe digitalt, men foreløpig ser vi ikke helt klart hva dette skulle være. Tavlene står ubevoktet og sårbart utstyr kan bli utsatt for uregelmessigheter.

Vi gjør ingen ting med dette forløpig.

Slik ser en informasjonstavle ut. 12 kvadratmeter med informasjon om finnmark som er synkronisert mot nettsiden.

Tavlene er plassert strategisk ved innfartsårene. Godt synlige og etter avtale med Statens Vegvesen.

Som en kuriositet kan vi nevne at det har vært ”hærverk” på tavlene. En av sidene; Veien til Nordkyn” Ble tagget med et tydelig Sapmi – merke. Og det på alle tavlene over hele Finnmark. Vi la ut noen ord ut på Facbook – tavla i Karasjok. Reaksjonen uteble ikke. I hyggelige ordelag fikk vi forklart – mellom linjene – at Veien til Nordkyn ikke startet i Porsanger som vi hadde beskrevet, men i Sapmi……

 

Når vi måler resultatet på nettsidene ser vi at spesielt Øst-Finnmark har fått stor oppmerksomhet og har hatt mange besøk på sidene gjennom hele sommersesongen. Kanskje noe i overkant hva andre destinasjoner har fått.

Spesielt svak er Hammerfestregionen.

 

Hva kommer til å skje i fremtiden?

Selve hoved-ideen med å beskrive alle severdighetene er å jobbe videre for å gjennomføre digitale turistinformasjoner over hele fylket. Effektivisere informasjonen og lage et system som har lave kostnader og høy effektivitet.

Travel-Finnmark er allerede i gang med å gi hele fylket et solid grunnlag å jobbe videre på. Vi har laget et pilotprosjekt som et utgangspunkt i tre kommuner som har fungert sommeren 2017. Gå inn på www.turistinformasjon-finnmark.no og ta en kikk.

Arbeidet videre for å detalj beskrive må skje etter oppdrag fra deltagende kommuner.

Her kan hver kommune ha sin egen detaljerte beskrivelse under egen visit…. adresse.

Når det gjelder turistinformasjoner i tettstedene vil det nok bli store forandringer. Turistkontorene er kostbare å drive og kan være lite effektive, men kommunen er pålagt å ha et tilbud.

De bemannede turistinformasjonene blir sannsynligvis relativt fort faset ut og erstattet med nettbrett som står inne på spisesteder, bensinstasjoner eller andre steder det er naturlig å plassere disse.

Det er to modeller man ser kan settes i ”arbeid” En bordmodell som kan settes fast på en disk inne spiselokalet eller på en tilgjengelig hylle der besøkene kan taste seg fram til opplevelser i den umiddelbare nærhet. (se bilde 1)

Så finnes også en annen type som står på gulvet. En servitør eller en som jobber på spisestedet kan kanskje hjelpe litt til.

Dette er et system som må innarbeides gjennom lengre tid og være tilgjengelig året rundt. Det vil nok også være et salgsfremmende tiltak for bedrifter som har en slik enhet i sine lokaler.

Bildet: Et slikt nettbrett kan være hoveddelen i den fremtidige turistinformasjonen. Den kan plasseres på bensinstasjoner i restauranter, hotellresepsjoner og dit tilreisende kommer. Det finnes mange flyttbare utgaver som kan stå på gulvet ved siden av bordet på et spisested f.eks.  mens man venter på maten.

 

Hva koster et slikt system?

Innholdet i T-F er på plass og skal bare tilpasses lokal behov. Kommunen betaler for å leie innholdet. De kjøper en lisens. Lisens for å bruke Travel-Finnmark koster Kr 7800,- pr. år pr. kommune. I tillegg må kommunen betale for tilrettelegging av innholdet. Legge inn kart, ekstra informasjon osv. Pris kr 680 pr. time. Alle priser eks. mva.

 

Alle bedrifter i kommunen kan i prinsippet bruke kommunens lisens.

Kommunal annonse på infotavler ved fire innfartsårer er inkludert i denne prisen. Hvis kommunen ønsker å ha egen tavle på stativene (35 X100 cm) koster dette 15 000 eks. mva. pr. år i tillegg. Utarbeidelse av innholdet er ikke med i kalkylen.

Hvert nettbrett med stativ vil ha en kostnadsramme på omkring Kr 5000.- Da er linjeleie ikke beregnet.

 

Hotellbooking av lokale tjenester.

T-F driver ikke med hotellbooking, men videreformidler for andre aktører. Vi ville gjerne utnytte lokale krefter, men har vi ikke funnet noen før årsskifte, vil vi henvende oss til de største på markedet. Nettsidene vil i alle fall ha en egen fane for booking av overnatting og opplevelser.

Det er viktig at næringslivet i Finnmark «drar sammen» for å rette opp den negative trenden av besøkende. Så spørs det når man kommer forbi stadiet der ekstra tilskudd fra stat, fylkeskommune og kommune skal være redningen i alle sammenhenger.

Trykk på annonsen så får du bedriftens nettside opp.