Delikatesse – Finnbiff á la Sami Siida

Skivet reinkjøtt med grønnsaker og potet

Delikatesse – Bidos á la Sami siida

Samisk festrett med reinkjøtt og grønnsaker.