Måsøy adventures/sights

Et av våre vakre kystsamfunn med vill og voldsom natur. Veien ut til kommunesenteret Havøysund er nasjonal turistvei. Flere spennende attraksjoner underveis på turen utover. Du finner skjulte skatter i form av gamle boplasser. På gavlen over Havøysund kan du kjøre under de voldsomme vindmøllene til du kommer ut til utsiktspunktet Arctic wiew. Der er det restaurant i sommermånedene. Måsøy er et øyrike som består av Ingøya, Rolvsøya, Hjelmsøya, Måsøya og Havøya. Det bor ca. 1250 innbyggere der. Havøysund har anløp med hurtigruta og bussforbindelse med hele fylket.

Måsøy adventures/sights

One of our beautiful coastal community with wild and fierce nature. The road to the municipal center of Havøysund’s national tourist trail. More exciting attractions along for the ride beyond. You can find hidden treasures in the form of ancient settlements. On the gable of Havøysund you can run under the violent windmills until you reach out to the viewpoint Arctic wiew. Where is the restaurant in the summer months. Måsøy is an archipelago consisting of Ingøya, Rolvsøya, Hjelmsøya, Måsøya and Havøy. There live about 1250 inhabitants there. Havøysund has port calls by the coastal steamer and bus connection with the entire county.

Articles

Find More  

Måsøy – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Måsøy – Veien til Måsøy – kart – Booking

Reiseplanlegger/Travel Planner Finnmark Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: ————————————————————-  Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer:  ———————————————————– Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark Booking:  ———————————————— Avstander/ Distances: —————————————————————————- Detailed map: Write: «Hamningberg» «Nesseby» «Vadsø» «Vardø» —————————————————— Weather in Havøysund ——————————————————– Weather in Tufjord ————————————————————— Weather on Ingøy   …

Continue reading  

Måsøy – Kart over Måsøy/ Maps Måsøy, Visitmåsøy

Måsøy municipality (Northern Sami: Muosátsullo GIELDA, Kven: Moseijan komuuni) located in Finnmark. The municipality consists of Ingøya, Rolvsøya, Hjelmsøya, Måsøya and Havøy, where the municipal center of Havøysund lies and mainland side with the villages Snefjord, castles and Lillefjord. The municipality borders Kvalsund, Porsanger and North Cape.  

Continue reading  

Måsøy – Kvinnen i fjellet/ The woman in the mountains

Grandmothers and old wives was highly valued in ancient Sami community. As a queen traveling this female figure in about 12 meters of altitude in the rocks between Lillefjord and Slotten in Måsøy municipality. By the century could a man in Snefjord tell that his grandfather had told this was a Sami sacrificial stone. Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap. Google …

Continue reading  

Måsøy – Noaidesteinen (stone) i Snefjord

The towers, is mythical and is 6-700 meters from the main road in Snefjord. Up along Snefjordelva. An expert on occultism gave an advice: Keep only good thoughts in your mind when you approach the stone. Google trans. Du skal bare ha gode tanker i hodet når du nærmer deg steinen…… You should only have good thoughts in your head …

Continue reading  

Måsøy – Selvika

Selvika is an ancient settlement along the RV 889 between Kokelv and Havøysund. The site has been inhabited from the Stone Age until about 1800-1900. You can even remnants from settlements that have been built in line with the sea has decreased over time. Today it is a popular destination for residents of Måsøy municipality. It’s built a concrete monument …

Continue reading  

Måsøy – Arctic view, Havøysund, Måsøy

You can go ocean fishing or visit nesting. A half hour hike to Havøygavlen leads you to the island’s highest point overlooking the Arctic Ocean and the midnight sun. In 2002, the Arctic Wind AS up 16 windmills on this mountain. The wind farm is a mighty sight both from Havøysund and surrounding islands. On top of Havøygavlen has a …

Continue reading  

Måsøy – Sukkertoppen utsiktspunkt / viewpoint, Havøysund

Marked trail to the lookout point This is one of seven walking trails marked by Havøysund ski club. It is set up «tourbox» with registration books and cutting pliers. Punch cards can be obtained by contacting Måsøy municipality Servicetorg. Finnmarkseiendommen has supported turkassene with green funds. The tour starts at the parking lot of the FV 889 just before the …

Continue reading  

Måsøy – Havøysund kirke (church)

På 1900-tallet gikk kirkebygget over fra å være søndagskirke til flerbrukskirke, fra å uttrykke høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk, til internasjonal modernisme i betong, med ofte utradisjonelle former og funksjoner. Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon, selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk. Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme. På …

Continue reading  

Måsøy – Russerhula/ Russian Cave

Navnet på hulen har sin opprinnelse fra Pomorhandelstida i Finnmark (ca.1750-1920). En, eller flere pomorskippere hadde vært på handelsreise i Finnmark. Her fikk de ikke solgt alle varene sine og hadde derfor et stort lager igjen om bord. I følge loven kunne de ikke ta varene med seg tilbake til Russland og oppbevarte det derfor i hula, som seinere fikk navnet Russehula. …

Continue reading  

Måsøy – byr også på: /Måsøy also offers:

Ellers byr Måsøy på: • Fruholmen fyr • Historisk natursti med innlagte infoposter • Sanden naturreservat • Rester etter hvalfangststasjon • Keramikkverksted/lysstøperi med landets beste utvalg (over 250 ulike produkt og eget utsalg) • Rester etter Ingøy Radio som ble nedbombet under siste krig • Skarvekoloni • Europas høyeste byggverk – Langbølgemast 362 • Skjærgård med utallige små øyer, holmer …

Continue reading  

Måsøy – Lokalhistorie/ Local history, Spenselfjellet (Mountain)

SPENSELFJELLET På Hjelmsøy finnes det et fjell som bærer navnet Spenselfjellet. En mann ved navn Spensel falt nemlig ned fra fjellet for lenge siden og omkom, derav navnet. Vitner forteller at denne historien virkelig er sann. En pike ved navn Barbro tjenestegjorde hos presten som bodde på Måsøy. Hun var forlova med Spensel. Hvorfra herr Spensel kom fra visste ingen …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. For coastal people from north to south In the years from 1989 the coast costume has become common along the entire Norwegian coastline from Halden in the south to Kirkenes …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Hurtigruta

Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/ Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). Hurtigruta runs between Bergen in …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading