Sapmi adventures/ sights

Articles

Find More  

John Edvin på Jergul Astu

  John Edvin Holmestrand from Jergul is a true Finnmarksvidda’s son. Born and raised in the middle of Finnmarksvidda. Since he has lived all his life and could not imagine another life. With Sami blood over the veins, he has the warm, cozy expression throughout the figure. Quiet movements that get the work away quickly in an imperceptible way. Starting …

Continue reading  

Guovdageaidnu/Kautokeino – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Sapmi – Kart/Map – Direct booking

Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Detaljkart/Detailed map Trykk på kartet og skriv inn Kautokeino/Karasjok/Tana i kartets søkefelt. Click on the map and enter Kautokeino/Karasjok/Tana in the map’s search field. Kautokeino: Karasjok: …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

Tana (also Tana River) (Northern Sami: Deatnu («Storelva»), Finnish: Tekno) is a river in Karasjok, Tana in Finnmark and Utsjok municipality in Finland. The river is 366.3 km long, measured from the most distant source, and it has a precipitation area of ​​16,377 km². Mediterranean water flow at the mouth is 197 m³ / s. Over 256 km of the …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

Turen er en historisk rute som Kong Oscar II gikk 7. Juli 1873. Ruta her er en GPS sporlogg og det er ca 3,5 km opp til varden i lett og tørt terreng. Fra varden har man utsikt mot Varangerfjorden og oppover Tanadalen helt til Polmak. Selve Oscars-varden er en hvit marmorstøtte som ligger på et sementfundament av naturstein. På …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana Kirke/ Tana Church

Tana Church Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. Roofs covered with Alta-shale. The church is located on Route 98 approximately 23 from Tana bru toward Ifjord. Tana kirke Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Sølvsmia i Tana / Silver smithy in Tana

Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark. I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse. Tana Gold and Silversmith AS was opened in Tana Bru in 1977, as the first sølvsmien in eastern Finnmark. In an old restored log …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

Polmak Church is a church from 1853 Polmak in Tana. CEDA is wood and has 180 seats. It was probably built after drawings made locally and with remarks from Johan Henrik Nebelong. The church is elongated and composed of four parts, of which the middle part containing the ship and the choir is the oldest. [3] The church had become …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

Tana Museum (Northern Sami: Deanu Museum) is a museum in Polmak in Tana municipality in Finnmark, Norway. Tana Museum located in the former Polmak Gjestgiveri. The municipality bought in 1987 this farm, which also has been Polma fjellstue, to be used Tana Museum. The exhibition in the museum describes the river Sami people in the Teno Valley earn. The valley …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Minnesmerke fra andre verdenskrig, Tana/ Memorial WWII, Tana

Til minne om brenningen, raseringen, tvangsevakueringen, rømmingen og frigjøringen høsten 1944 Høsten 1944 brukte de tyske okkupantene på retur den brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms . Befolkningen fikk ordre om tvangsevakuering, men mange trosset dette og flyktet. Flere ble drept av okkupantene, og andre mistet livet som følge av påkjenningene Tropper fra den sovjetiske røde arme befridde Øst-Finnmark …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Samelandsbrua/ Sami Bridge

Samelandsbrua er ei skråkabelbru som krysser elva Tana mellom Roavvegieddi i Tana i Norge og Utsjok i Finland. Brua er 316 meter lang, og hovedspennet er 155 meter. Brua har i alt fire spenn. Den ble åpnet i 1993 og er en del av Europavei 75. Sami Bridge is a skråkabelbru that crosses the river Tana between Roavvegieddi in Tana …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – De samiske samlinger/ The Sami collections

RDM – The Sami collections in Karasjok was opened in 1972. The museum will cover the entire Sami area. The museum’s main purpose is to protect Sami identity, language and cultural traditions, exercise museum and exhibition business, collect Sami cultural material, disseminating information in accordance with the purpose and to take the initiative to conduct research. Furthermore, the objective is …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok Kirke/ Karasjok Church

Karasjok kirke Karasjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1974. Kirken har åttekantplan og 336 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Østbye/Kleven Almaas. Karasjok nye kirke ble bygd i 1974, da den gamle kirken, som ligger på den andre siden av Karasjok-elven, var blitt for liten. Kirken, som …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Magisk teater/ Magic theatre, Karasjok

Stálubákti – åndenes fjell Magisk teater Stálubákti – Åndenes fjell, er intet mindre enn et magisk teater. En noaidi – en gammel lærd – forteller om samenes førkristne tro rundt skapelsen, livet og døden og hvordan alt henger sammen. Forestillingen er lagt opp med innledning som forteller om dagens samfunn. Deretter inviteres gjestene inn til den gripende forestillingen hvor handlingen …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Den ekte samekniven/ The genuine same knife. Karasjok «Strømengkniven»

The genuine same knife The genuine same knife is an important concept in Sami cultural history. It is a multi-tool that has not changed in hundreds år.I the old forge at Cutler Strømeng in Karasjok is the Sami made knives for 200 years. 6 generations Strømeng has made thousands of the genuine same knife. Blacksmith profession came to Karasjok in …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parlament

Litt historie: I 1978 vedtok Stortinget å demme opp Alta-Kautokeinovassdraget og bygge en kraftstasjon. Dette førte til omfattende protester, aksjoner og demonstrasjoner både fra samene og fra miljøpolitisk hold, den såkalte Alta-konflikten. Samenes kamp mot kraftstasjonen og for sine urfolksrettigheter fikk mye oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Myndighetene nedsatte Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å komme samenes krav i …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

Suosjavrre fjellstue 1968 fikk en 30-40 år gammel plan sin lykkelige løsning. Det var Karasjok menighetsråd som hadde arbeidet med tanken om kapell på Šuoššjavre, men både Kautokeino menighet og Samemisjonen hadde stadig vært i bildet. Det ble skrevet, drøftet og samlet penger, men stadig kom noe i veien. I 1940 var en forening organisert på Šuoššjavre av daværende sogneprest …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Alt har sin Háldi

Everything has its Háldi, About a place or a mountain called Halde, Haldde or Halddo it is a holy place. Háldi are human animal or places’ guardian spirit. Every mountain, every forest, every sea, every animal. Everything has its Háldi. There is a story about water Háldi Tshatse, on Earth Háldi Ædnam and about forest Háldi Mats. Sjøhaldene are fishes’ …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Sølvsmed / silversmiths

In the souvenir shop is a separate Sami silversmiths. In silver smithy produced silver jewelry and together with Sami handicrafts this is for sale at the souvenir shop. I suvernirbutikken finnes en egen samisk sølvsmie. I sølvsmia produseres det sølvsmykker og sammen med samisk duodji er dette til salgs i suvenirbutikken. In the souvenir shop is a separate Sami silversmiths. …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Valjok kirke (church)

Valjok church Valjok church located in Karasjok parish in Indre Finnmark deanery. It is built of wood and was built in 1932. The church has long plan and 60 seats. The church has conservation status listed. Architect: Harald Sund. Valjok is a hamlet with farms in the river valley along the Tana forming border with Finland. The hamlet got its …

Continue reading  

Guovdagaeainnu – Kautokeino – Høgskolestaden på Finnmarksvidda/ College Town Finnmarkvidda.

Kautokeino or Guovdageaidnu, which is the Sami name, is considered the cultural headquarters of the North Sami area. Around 90% of the population has the Sami language as its first language. So, after experiencing Sami culture, tradition and heritage, Kautokeino is the place to visit. It’s not hard to come here either. The Sami name Guovdageaidnu probably means midway, and …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Pikefossen(falls) i Kautokeino

Pikefossen Ligger ved Rv 93 nord for Kautokeino tettsted. Vannfallet er 8 meter Det er rasteplass med parkering ved fossen. Navnet kommer fra et gammelt sagn. I følge sagnet kommer navnet fra ei jente som skulle passe på reinflokken mens eierne var borte. Da jenta skulle krysse isen med reinene rett ovenfor Pikefossen, brast isen og hele flokken druknet. Da …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Kautokeino bygdetun/ Kautokeino village square

Ligger ved elvebredden i sentrum av tettstedet. Marken her har vært dyrket siden begynnelsen av 1700-tallet. I et rekonstruert miljø fra ca 100 år tilbake kan du besøke bygninger, torggammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser. Museet har permanent utstilling over lokal samisk kultur. Kirkehytten, 1650, er rekonstruert og ført opp her. Den var oppført av den svenske kronen og …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino kirke (church)

Kautokeino kirke, Kautokeino kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser. Arkitekt: Finn Bryn. Kautokeino kirke ble bygget i 1958 på tomten etter Kautokeino gamle kirke, som ble brent av tyskerne i 1944. Nest etter det ortodokse kapellet i Neiden, som er fra …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Samedrakter og husflid/ The sami costumes and crafts, Kautokeino

Sami costumes, sami jacket or just «kofte» is Norwegian name for the Sami folk costume. On Northern Sami called the gákti, in South Sami gåptoe or gapta and Lule gáppte. Sami suits used across borders in northern Scandinavia, in the same way as Sami language and other cultural characteristics. Form, color and pattern on the jacket and hat varies widely from …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Treriksrøysa mellom Norge, Finland og Sverige

Treriksrøysa between Norway, Finland and Sweden Three-Country Cairn (Swedish Treriksröset, Finnish Kolmen valtakunnan rajapyykki) between Norway, Sweden and Finland located close Skibotn at 69 ° 03’35.9 «N 20 ° 32’55.1» E. The monument was erected in 1897 by the Norwegian and Russian (who ruled Finland at the time) government. The Swedes did not agree on the border with the Norwegians …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste

Kautokeino har to punkt på to forkjellige fjelltopper: Et på fjellet Lodiken på Bæskades helt nord i kommunen. Man tar av ved Rv. 93 ved Suoluvuopmi fjellstue og videre inn over fjellovergangen. Omtrent midtveis til Gargia fjellstue , – inne på fjellet, ser man det store skiltet som forteller om Struves meridianbue. Man går videre opp til punktet til fots. …

Continue reading