Kárášjohka/Karasjok adventures/sights

Kárášjohka/Karasjok har fått navnet etter elva som renner gjennom kommunen, Kárášjohka. Her ligger sametinget og man betrakter Kárášjohka/Karasjok som samenes hovedstad på Nordkalotten. Navnet johka er samisk og betyr elv. Navnet karas kommer trolig fra samisk og betyr trefat, eller fra finsk (kara) som betyr buktende - den buktende elva. Bygda vokste fram fra den gamle vinterleiren Ávjuvárri, som lå ca. 4 mil fra det som i dag er Karasjok sentrum. Tettstedet Kárášjohka Karasjok har 1 825 innbyggere på arealet 2.23 km². I dag en moderne reindriftsbygd med alle moderne fasiliteter. I sør grenser kommunen til Finland med et finsk handelsted på den andre siden av grensen. Her er bussforbindelse til hele Finnmark.

Kárášjohka / Karasjok has been named after the river that runs through the municipality, Kárášjohka. Here lies the Saami pariiament and one considers Kárášjohka / Karasjok Sami capital of northern Scandinavia. The name johka is Sami and means river. Karas name probably comes from Sami and means wooden barrels, or from Finnish (kara) means meandering – the meandering river. The village grew from the old winter camp Ávjuvárri, lying ca. 4 mil from what today is Karasjok center. The village Kárášjohka Karasjok has 1825 inhabitants in the area 2.23 km². Today a modern husbandry built with all modern facilities. In the south it borders the municipality to Finland with a Finnish trade somewhere on the other side of the border. Here are bus connections throughout Finnmark.

Articles

Find More  

John Edvin på Jergul Astu

  John Edvin Holmestrand from Jergul is a true Finnmarksvidda’s son. Born and raised in the middle of Finnmarksvidda. Since he has lived all his life and could not imagine another life. With Sami blood over the veins, he has the warm, cozy expression throughout the figure. Quiet movements that get the work away quickly in an imperceptible way. Starting …

Continue reading  

Fotoutstilling/Liv Engholm – Photo exhibition / Liv Engholm

  Location: RiddoDuottar Museum of Porsanger Museum Kunstarenaen, Fefo Building, Lakselv Center Exhibition period: 23.09.17-.15.01.2018 RidoDuottarMuseat-Porsanger museum inviterer til utstillingsåpning ”Liv Engholm – Naturglede”. RiddoDuottarMuseat – Sámi Dáiddamágasiidna-Samisk Kunstmagasin i Karasjok ønsker å presentere fotoutstillingen til Karasjok fotografen Liv Engholm. Liv Engholms fotografier er i grenselandet mellom natur-, kunst- og dokumentarisk fotografi. Hun fanger øyeblikk med sitt kamera på en …

Continue reading  

Sapmi – Kart/Map – Direct booking

Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Detaljkart/Detailed map Trykk på kartet og skriv inn Kautokeino/Karasjok/Tana i kartets søkefelt. Click on the map and enter Kautokeino/Karasjok/Tana in the map’s search field. Kautokeino: Karasjok: …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – De samiske samlinger/ The Sami collections

RDM – The Sami collections in Karasjok was opened in 1972. The museum will cover the entire Sami area. The museum’s main purpose is to protect Sami identity, language and cultural traditions, exercise museum and exhibition business, collect Sami cultural material, disseminating information in accordance with the purpose and to take the initiative to conduct research. Furthermore, the objective is …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Karasjok Kirke/ Karasjok Church

Karasjok kirke Karasjok kirke ligger i Karasjok sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1974. Kirken har åttekantplan og 336 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Østbye/Kleven Almaas. Karasjok nye kirke ble bygd i 1974, da den gamle kirken, som ligger på den andre siden av Karasjok-elven, var blitt for liten. Kirken, som …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Magisk teater/ Magic theatre, Karasjok

Stálubákti – åndenes fjell Magisk teater Stálubákti – Åndenes fjell, er intet mindre enn et magisk teater. En noaidi – en gammel lærd – forteller om samenes førkristne tro rundt skapelsen, livet og døden og hvordan alt henger sammen. Forestillingen er lagt opp med innledning som forteller om dagens samfunn. Deretter inviteres gjestene inn til den gripende forestillingen hvor handlingen …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Den ekte samekniven/ The genuine same knife. Karasjok «Strømengkniven»

The genuine same knife The genuine same knife is an important concept in Sami cultural history. It is a multi-tool that has not changed in hundreds år.I the old forge at Cutler Strømeng in Karasjok is the Sami made knives for 200 years. 6 generations Strømeng has made thousands of the genuine same knife. Blacksmith profession came to Karasjok in …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Storgammen restaurant

Restaurant Storgammen Smak den samiske maten Ved siden av reinkjøtt og multebær kan det samiske kjøkken by på mange retter av fisk, vilt og bær. Besøket i Sápmi Park er ikke komplett uten et samisk måltid og Storgammen er et enestående spisested midt i Sápmi Park. Restaurant Storgammen er bygget etter inspirasjon av fire tradisjonelle gammer og har plass til …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samisk håndverk – Duodji/ Sami crafts – Duodji, Karasjok

Samenes håndverk bærer preg av et liv med hardt arbeid. Gjenstandene har som regel en praktisk funksjon. Enkle ornamenter og sterke farger gir tingene en vakker form. Av reinsdyret unytter man de fleste deler; skinnet blir til klær og dekke, sener til sytråd, mens horn og bein kan bearbeides til fine redskaper. Den tradisjonelle samekniven er et enkelt, men praktisk …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parlament

Litt historie: I 1978 vedtok Stortinget å demme opp Alta-Kautokeinovassdraget og bygge en kraftstasjon. Dette førte til omfattende protester, aksjoner og demonstrasjoner både fra samene og fra miljøpolitisk hold, den såkalte Alta-konflikten. Samenes kamp mot kraftstasjonen og for sine urfolksrettigheter fikk mye oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Myndighetene nedsatte Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å komme samenes krav i …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

Suosjavrre fjellstue 1968 fikk en 30-40 år gammel plan sin lykkelige løsning. Det var Karasjok menighetsråd som hadde arbeidet med tanken om kapell på Šuoššjavre, men både Kautokeino menighet og Samemisjonen hadde stadig vært i bildet. Det ble skrevet, drøftet og samlet penger, men stadig kom noe i veien. I 1940 var en forening organisert på Šuoššjavre av daværende sogneprest …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Alt har sin Háldi

Everything has its Háldi, About a place or a mountain called Halde, Haldde or Halddo it is a holy place. Háldi are human animal or places’ guardian spirit. Every mountain, every forest, every sea, every animal. Everything has its Háldi. There is a story about water Háldi Tshatse, on Earth Háldi Ædnam and about forest Háldi Mats. Sjøhaldene are fishes’ …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Sølvsmed / silversmiths

In the souvenir shop is a separate Sami silversmiths. In silver smithy produced silver jewelry and together with Sami handicrafts this is for sale at the souvenir shop. I suvernirbutikken finnes en egen samisk sølvsmie. I sølvsmia produseres det sølvsmykker og sammen med samisk duodji er dette til salgs i suvenirbutikken. In the souvenir shop is a separate Sami silversmiths. …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Valjok kirke (church)

Valjok church Valjok church located in Karasjok parish in Indre Finnmark deanery. It is built of wood and was built in 1932. The church has long plan and 60 seats. The church has conservation status listed. Architect: Harald Sund. Valjok is a hamlet with farms in the river valley along the Tana forming border with Finland. The hamlet got its …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  In the beginning of March the hustle and bustle of Finnmark when the prestigious Finnmarksløpet kicks off. The main trail runs from Alta – Finnmark Plateau and to the Russian border and back again. A stretch of more than 1000 km. At the same time festivals in Finnmark and celebrating that winter is on the wane and the light …

Continue reading