Sør-Varanger adventures/sights

Sør-Varanger er grensekommune mot Russland og Finland . Kommunesenteret Kirkenes ligger geografisk sentralt plassert i Barentsregionen, og er i dag et viktig knutepunkt i utvikling av næringsmessig samarbeid med det nordvestlige Russland. De viktigste næringene i Kirkenes er havnerelaterte, skipsreparasjon og service samt ulike virksomheter rettet mot det nordvestlige Russland. Forsvaret er også en viktig arbeidsgiver for kommunen hvor Garnisonen i Sør-Varanger er den største enkeltenheten. Her bor ca. 9500 innbyggere. Kirkenes er endepunktet for hurtigruta. Stamruteflyplass med daglige, rutegående avganger til Tromsø og Oslo. Bussforbindelse til hele fylket

Sør-Varanger municipality border with Russia and Finland. The municipal center Kirkenes is geographically located in the Barents region, and today is an important hub in the development of commercial cooperation with northwestern Russia. The main industries in Kirkenes harbor-related, ship repair and service as well as various businesses aimed at northwestern Russia. Defence is also an important employer for the municipality where Garrison of Sør-Varanger is the largest single unit. Here live about 9500 inhabitants. Kirkenes is the endpoint of the costal steamer. Stam Scheduled Space with daily scheduled service departures to Tromsø and Oslo. Bus service

Articles

Find More  

Sør-Varanger – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Sør-Varanger – Veien mot Pasvik/ The road towards Pasvik – Booking

Reiseplanlegger/Travel Planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: —————————————————————————- Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: —————————————————————————- Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark Booking:  ———————————————— Avstander/ Distances: ————————————————– Kart/Map Trykk på linken og skriv Kirkenes i feltet på kartet./ Click on the link and enter Kirkenes the area on …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bugøynes/ (Pikku-Suomi).

Pykeija (suomi / kveenin: Pykeijä, pohjoissaame: Buođgaidnjarga) on paikka ja vain kalastajakylä Etelä-Varangin kunta Finnmarkin. Siellä asuu noin 200 henkilöä Pykeija. On käsin piirretyn kartan Finnmark vuodelta 1689 todetaan, että saari «Bugge-OE» on kaukaisin paikka, asuu Norja ihmiset.  Kylä asui suomalaisia siirtolaisia vuonna 1800. Suomi on kieli, joka on päivittäisessä käytössä kylässä. Pykeija kutsutaan myös kuten Lille Suomi (Pikku-Suomi). Pykeija …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bugøynes kirke (church)

This Church is the newest church in Sør-Varanger. It is built in 1989. The building is located in the village. Behind the building is a huge volunteer effort by the local population. Church of church basement acts in many ways like a bygdehus in Bugøynes. Monthly celebrated the worship of the church, and sometimes held also Laestadian collections adjacent to …

Continue reading  

Sør-Varanger – Lassigården, Bugøynes

Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var det …

Continue reading  

Sør-Varanger – Neiden kirke/Neiden church, Sør-Varanger

Neiden kirke er en langkirke fra 1902 i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familiefedre i Neiden, om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare fire år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske om …

Continue reading  

Sør-Varanger – Labahågården/Neiden

Labahågården Mikko Lapa-aho kom til Øvre Neiden i 1871, rydda jord og slo seg ned her. Han var fra Lidensalmi i Nord-Finland, men hadde under nødsåra der utvandret til Norge og registrert seg som fisker i Vadsø. Labahå er en fornorskning av Lapa-aho. På norsk betyr navnet Bogerud (av bog = skulder (på reinen) og -rud = rydning). Det offisielle …

Continue reading  

Sør-Varanger – Sankt Georgs (Chapel) kapell i Neiden

  Sankt George’s Chapel in Neiden in Finnmark Finnmark’s oldest church houses and the oldest Orthodox worship in Norway. It dates from 1565 and was built by Trifon. St George’s Chapel is a small, low log building, only 10 m². The chapel is not built for liturgical use, but probably thought that oratories and burial chapel. The chapel has great …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kirkenes kirke (church)

Kirkenes Church Kirkenes church was built in 1959. It has 275 seats. A little history: In 1857 it was decided to build a church on the south side of the Varanger Fjord. The parish would be called: Syd-Varanger parish. First there was Svartaksla at Jakobsnes Since conceived as empty, but then it was decided to build the church on Piselvnes …

Continue reading  

Sør-Varanger – Grenselandsmuseet, Kirkenes

At Grenseland Museum we tell about Sør-Varanger as a border area and meeting place. Permanent exhibitions show topics such as industrial construction, war history and the daily life of the border people throughout the ages. In addition, there are current changing exhibitions. Here is also a museum shop with varied selection and a light and cozy cafe. The building has …

Continue reading  

Sør-Varanger – John Andreas Savio

John Andreas Savio (born 28 January 1902 in Bugøyfjord by Bugøynes, 60 km west of Kirkenes, died 9 April 1938 at Ullevaal Hospital) was a Sami artist. He was the first seed that got its own exhibition at the National Gallery. He worked primarily with woodcuts. His production was relatively large, ca. 130 woodcuts, some lino-cuts and a large number …

Continue reading  

Sør-Varanger – Kong Oscars kapell

King Oscar II Chapel located in Pasvik valley in Sør-Varanger municipality in Finnmark. The chapel was erected as border protection against Russia, after the Russians had not respected the Norwegian border after border demarcation in 1826. It is a long church in stone with 72 seats. It was consecrated on 26 September 1869 by Bishop Fredrik Waldemar Hvoslef and restored …

Continue reading  

Sør-Varanger – Andersgrotta

Andersgrotta Efforts shelter Andersgrotta started in autumn 1941. It was an engineer Anders Elvebakk who led the work, and thus gave rise to the name Andersgrotta. The first tunnel was blasted from Tellef Dahlsgt., And work continued throughout the war. In the burnt Kirkenes got Andersgrotta a central place in the hectic days of October in 1944. Already at 3 …

Continue reading  

Sør-Varanger – Russergrensen / Russian border

Det ble foretatt grenseoppganger mellom Norge og Russland i 1826 og 1846. I 1847 ble det inngått avtale om grenseoppganger hvert 25. år, og det ble gjennomført slike i 1871 og 1896. Etter første verdenskrig var det Finland og ikke Russland som grenset til Norge, og det ble foretatt en grenseoppgang mellom Norge og Finland i 1925. Etter at Sovjetunionen …

Continue reading  

Sør-Varanger – Strand Skoleinternat/ Strand boarding school

Strand skoleinternat Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt behov for å ivareta det norske språket. Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre Pasvik …

Continue reading  

Sør-Varanger – Svanvik kirke (Church)

Svanvik church from 1934 is a distinctive cruciform church with powerful turret over the middle, listed in upanelt notched round timber was designed by architect Harald Sund. The church is characterized by a simplified version of the national baroque. The choir, which juts into the church room cross section, surrounded by slender, turned posts and canopy over the altar party …

Continue reading  

Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille og dro …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bjørklund gård, Pasvik

I 1869 kom veiarbeideren Jon Pedersen Fætten fra Folldal i Nord-Østerdalen til Pasvik. To år seinere fikk han kjøpt en eiendom på Svanvik som fikk navnet Bjørklund. Gårdsnavnet er beskrivende, for gården ligger omgitt av frodig bjørkeskog langs jordene. Jon P. Fætten kom med den første norske innflytterbølgen til Pasvikdalen, og det var flere fra Folldal som fant veien til …

Continue reading  

Sør-Varanger – Nordre Namdalen gård, Pasvik

Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille og dro …

Continue reading  

Sør-Varanger – Treriksrøysa

Three-Country Cairn is a cairn of stones that marks the point where the borders of three countries meet. The only thing that distinguishes this particular grenserøysen by treriksgrense from an ordinary border point is that three countries national borders meet at this point and that this grenserøysen therefore belongs to three countries instead of two, and therefore will carry three …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. For coastal people from north to south In the years from 1989 the coast costume has become common along the entire Norwegian coastline from Halden in the south to Kirkenes …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Hurtigruta

Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/ Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). Hurtigruta runs between Bergen in …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  In the beginning of March the hustle and bustle of Finnmark when the prestigious Finnmarksløpet kicks off. The main trail runs from Alta – Finnmark Plateau and to the Russian border and back again. A stretch of more than 1000 km. At the same time festivals in Finnmark and celebrating that winter is on the wane and the light …

Continue reading