Samisk historie, kultur og opplevelser/ Sami history, culture and experiences

Dette kapittelet er under utarbeiding og skal være ferdig første juni 2020/This chapter is under preparation and will be completed by June 2020. Travel-Finnmark har opprettet et eget kapittel for Samisk histori, kultur og opplevelser. Kapittelet skal gi Finnmark bedre markedsføring, - siden samisk er det mest etterspurte temaet blant annet på Hurtigruta. Opplevelsesbedrifter som selger samisk relaterte produkter skal kunne, vederlagsfritt, linke sin egen nettsiden til dette kapittelet når den står ferdig til våren. Her ser du hva som er planlagt av innhold. Vi tar gjerne mot tips om hva mer som bør være med. Send oss en mail på post@travel-finnmark.no og fortell hva du mener bør være med. :-)

Her er kapitlene som kommer:

    – Samenes historie

 • Veidekulturen/Sjøsamekulturen

 • Språk/Samisk alfabet

 • Tidlig boforhold. (Lavvu, Gamme, Kultur med bål/åpen ild)

 • Jakt, Fiske, Bærsanking etc.

 • Utnyttelse og tilbereding av urter/bær etc.

 • Tro/overtro/religion

 • Mytiske plasser/offerplasser

 • Samisk husflid

 • Samiske drakter/kofter fra hver kommune i Finnmark (fotografering)

 • Joik

 • Reindrift

 • Fiske

 • Samisk sølv

 • Samiske kniver

 • Samer under siste verdenskrig

 • Fornorskingen

 • Samisk kamp (Alta-utbyggingen)

 • Fjellstuene (Presentasjon av fjellstuene)

 • Sametinget (opprettelse og politisk funksjon)

 • Urfolk

 • Den moderne Samiske kulturen

Articles

Find More  

Reindrift/Reindeer husbandry

 Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme)reinsdyr.   Reindeer husbandry is a domestic animal with domesticated (domestic or semi-domestic) reindeer. Source: Store Norske Leksikon SKREVET AV:  Tor A. Benjaminsen (NMBU) Øyvind Ravna (Universitetet i Tromsø) SIST OPPDATERT: 14. november2018, Google trans.     Historie Den samiske reindriften har utviklet seg fra veidekulturens tid. Den nordnorske høvdingen Ottar forteller på slutten av 800-tallet at han hadde 600 usolgte, tamme reinsdyr, hvorav …

Continue reading  

Samenes historie/The history of the Sami

Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram til det landet som de i dag kaller Sápmi eller Sámiid eanan. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte å tro på den sjamanistiske religionsformen, altså den samiske religionen …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parliament

  Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sää´mte´ǧǧ) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten. Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, hvor det sittende Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillit i plenum. Sametinget er et politisk redskap som skal …

Continue reading