Deatnu/Tana adventures/sights

Deatnu/Tana er grenselandet mot Finland. Bare den mektige Tanaelva, en rik lakseelv skiller. Kommunen har dype røtter fra samisk kultur og er et eldorado for de som elsker friluftsliv. Her er fantastiske fiske- og friluftsmuligheter. Flere flotte severdigheter. Tana Bru er et handelssentrum for deler av Øst-Finnmark og har et godt utvalg av butikker. Bussforbindelse til hele Finnmark. I Tana bor det ca. 2800 innbyggere.

Deatnu/Tana adventures/sights

Deatnu / Tana is the border of Norway and Finland. The mighty Tana River, is a rich salmon river which divides Norway and Finland. The municipality has deep roots in Sami culture and is a paradise for those who love the outdoor activities. Here are wonderful sights, fishing activities and outdoor opportunities. Tana Bru is a trading center for parts of eastern Finnmark and has a good selection of shops. It has bus schedule to the whole Finnmark. The population in Tana is 2,800 people.
/esh

Articles

Find More  

Sapmi – Kart/Map – Direct booking

Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Detaljkart/Detailed map Trykk på kartet og skriv inn Kautokeino/Karasjok/Tana i kartets søkefelt. Click on the map and enter Kautokeino/Karasjok/Tana in the map’s search field. Kautokeino: Karasjok: …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

Tana (also Tana River) (Northern Sami: Deatnu («Storelva»), Finnish: Tekno) is a river in Karasjok, Tana in Finnmark and Utsjok municipality in Finland. The river is 366.3 km long, measured from the most distant source, and it has a precipitation area of ​​16,377 km². Mediterranean water flow at the mouth is 197 m³ / s. Over 256 km of the …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

Turen er en historisk rute som Kong Oscar II gikk 7. Juli 1873. Ruta her er en GPS sporlogg og det er ca 3,5 km opp til varden i lett og tørt terreng. Fra varden har man utsikt mot Varangerfjorden og oppover Tanadalen helt til Polmak. Selve Oscars-varden er en hvit marmorstøtte som ligger på et sementfundament av naturstein. På …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana Kirke/ Tana Church

Tana Church Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. Roofs covered with Alta-shale. The church is located on Route 98 approximately 23 from Tana bru toward Ifjord. Tana kirke Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Sølvsmia i Tana / Silver smithy in Tana

Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark. I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse. Tana Gold and Silversmith AS was opened in Tana Bru in 1977, as the first sølvsmien in eastern Finnmark. In an old restored log …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

Polmak Church is a church from 1853 Polmak in Tana. CEDA is wood and has 180 seats. It was probably built after drawings made locally and with remarks from Johan Henrik Nebelong. The church is elongated and composed of four parts, of which the middle part containing the ship and the choir is the oldest. [3] The church had become …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

Tana Museum (Northern Sami: Deanu Museum) is a museum in Polmak in Tana municipality in Finnmark, Norway. Tana Museum located in the former Polmak Gjestgiveri. The municipality bought in 1987 this farm, which also has been Polma fjellstue, to be used Tana Museum. The exhibition in the museum describes the river Sami people in the Teno Valley earn. The valley …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Minnesmerke fra andre verdenskrig, Tana/ Memorial WWII, Tana

Til minne om brenningen, raseringen, tvangsevakueringen, rømmingen og frigjøringen høsten 1944 Høsten 1944 brukte de tyske okkupantene på retur den brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms . Befolkningen fikk ordre om tvangsevakuering, men mange trosset dette og flyktet. Flere ble drept av okkupantene, og andre mistet livet som følge av påkjenningene Tropper fra den sovjetiske røde arme befridde Øst-Finnmark …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Samelandsbrua/ Sami Bridge

Samelandsbrua er ei skråkabelbru som krysser elva Tana mellom Roavvegieddi i Tana i Norge og Utsjok i Finland. Brua er 316 meter lang, og hovedspennet er 155 meter. Brua har i alt fire spenn. Den ble åpnet i 1993 og er en del av Europavei 75. Sami Bridge is a skråkabelbru that crosses the river Tana between Roavvegieddi in Tana …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  In the beginning of March the hustle and bustle of Finnmark when the prestigious Finnmarksløpet kicks off. The main trail runs from Alta – Finnmark Plateau and to the Russian border and back again. A stretch of more than 1000 km. At the same time festivals in Finnmark and celebrating that winter is on the wane and the light …

Continue reading