Vadsø adventures/sights

Finnmarks hovedstad. Her ligger Finnmark fylkeskommune og Statens hus. Byen har hatt betydelig innvandring fra Finland på 1800-tallet, og datidens innvandring kan tydelig sees i dag gjennom den finske kultur og en rekke finske etternavn blant innbyggerne. På grunn av den betydelige innvandringen fra Finland, betegner mange Vadsø som «kvenhovedstaden». Vadsø har stor oppmerksomhet fra ornitologer med sitt rike og allsidige fugleliv. Her er daglige hurtigruteanløp, flyplass og bussforbindelse til hele fylket.

Finnmark’s capital.

Here lies the Finnmark County Council and Government House. The city has experienced considerable immigration from Finland in the 1800s, and contemporary immigration can clearly be seen today through the Finnish culture and a number of Finnish surnames among residents. Because of the significant immigration from Finland, signifying many Vadso as «Kven capital». Vadsø has great attention from ornithologists with its rich and diverse birdlife. Here are the daily coastal port of call, airport and bus connections throughout the county.
Google trans.

Articles

Find More  

Vadsø – Perleturer

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Turistinformasjon/vadsø

Vadsø Turistinformasjon holder til i lokalet til Vadsø Frivilligsentral i Tollbugata 11. Du kan  nå oss ved å ringe  Tel 004791000410 Eller følg oss på facebook Vadsø Turistinformasjon Vi har inne en del gratis brosjyrer om Varanger og vi selger produkter fra lokale kunstnere. Og så har vi kaffe og deilige vafler! Velkommen innom til en hyggelig prat !   …

Continue reading  

Direct booking – Kart (Map)

Reiseplanlegger/Travel Planner Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: ————————————————————— Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: Direct booking –  hotel – Varanger: Vadsø Scandic hotel ——————- Vadsø fjordhotell ———————- Varangertunet ————————- Ekkerøy Feriehus   Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark:    ———————————————— Avstander/ Distances: —————————————————————————- Detailed map: Write: «Hamningberg» …

Continue reading  

Vadsø – Varangerjomfrua/ Varangervirgin

Quietly nestled she shoreline. Beautiful and clean. No wonder that the name Varangerjomfrua has lingered this stone. It is not big. Only about 150 cm long so it is not easy to see among the other stones. Running from Varangerbotn and come to the municipal sign for Vadsø stop at the small parking lot, go down the shore and follow …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv kirke (Church)

Vestre Jakobselv church Vestre Jakobselv church located in Vadsø parish in the Varanger deanery. It is built of wood and was built in 1940. The church has long plan and 100 seats. The church has conservation status listed. Architect: Ark. Trysil at the National Architect’s office / Ingolf Schanche. Google trans.  

Continue reading  

Vadsø – Esbensegården i Vadsø

Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og embetsmannsmiljøet …

Continue reading  

Vadsø – Vadsø kirke (church)

Vadsø church is a church from 1958 in Vadsø, Finnmark county. It was erected in the period 1954-1958 and consecrated on 30 March 1958. The architect of the church was Magnus Poulsson. The edifice is in concrete and has 480 seats. The church is listed in the same place as the previous church, but is oriented north-south. Facing the city …

Continue reading  

Vadsø – Vadsøya kulturpark. (Cultural Park)

Vadsøya kulturpark Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge. Bosettingsspor fra middelalderen Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. …

Continue reading  

Vadsø – Innvandrermonumentet i Vadsø

18. juni 1977 ble «innvandringsmonumentet» avduket i Vadsø. Tre statsoverhoder var til stede: H:M. Kong Olav, President Urho Kekkonen fra Finland og H:M: Kong Carl Gustav av Sverige. Monumentet ble reist av to grunner: I takknemlighet og til minne om de finske innvandrerne og deres betydning o9g innsats for Finnmark fylke, men monumentet skal også være inspirasjonskilde og symbol for …

Continue reading  

Vadsø – Bietilægården, Vadsø

Bietilægården er en gård med tradisjoner fra kystkultur og jordbruk. Gården ligger i Indrebyen i Vadsø, tidligere kalt Indre kvenby. Den ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk. Familien Bietilæ og gårdens historie Henrik Bietilæ og kona Anna Grethe fikk oppmålt tomta til gården i 1879 og bygde seg …

Continue reading  

Vadsø – Fabrikkaia

Fabrikkaia Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrent alle trekaiene …

Continue reading  

Vadsø – Ekkerøy, Vadsø

Ekkerøy is one of the oldest fishing villages in Finnmark. While the former was a distinctly old Sami settlement along the fiord, was Ekkerøy among the new «Norwegian» villages. Here ran one typical combination operation with fishing and farming. The bay was very rich in fish and later became attractive for Finnish settlement, driven by difficult times in Finland. You …

Continue reading  

Vadsø – Krigsminner på Ekkerøy

During World War came the German occupiers to Ekkerøy in July-August 1940. Many German soldiers stayed here for over four years. The Germans requisitioned private houses, houses of worship, schools, telegraph and lodge building and had its main center in Neset. There they built residential barracks to themselves and the rectangular walls you see in the immediate area of the …

Continue reading  

Vadsø – Tuomainengården i Vadsø

Tuomainengården Tuomainengården er en av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Opprinnelig het gården Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Han utvandret fra Tornedalen i Sverige i 1845 og slo seg ned i Ytre kvenby. Innvandringen fra Finland og Tornedalen i Sverige var stor til Vadsø på 1800-tallet, og de …

Continue reading  

Vadsø – Kjeldsenbruket, Ekkerøy

Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og kunstutstilling. Museets guider viser rundt på bruket. Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, trandamperi, …

Continue reading  

Vadsø – Skallelv kirke (Church)

People from Skallelv have always had a close relationship to the building which today houses SKALLELV church. It was adopted as a school in 1901 until the new school was inaugurated in 1953. People in SKALLELV began working for that it should be converted into church. After much ado was obtained both the ecclesiastical and municipal authorities with the plan. …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. For coastal people from north to south In the years from 1989 the coast costume has become common along the entire Norwegian coastline from Halden in the south to Kirkenes …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Hurtigruta

Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/ Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). Hurtigruta runs between Bergen in …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading