Unjárgga/Nesseby adventures/sights

Unjárgga-Nesseby ligger innen samisk språkområde og har dype røtter i samisk kultur. Kommunen er fylt med historiske kulturskatter. Du finner samisk museum og tufter som er organisert slik at man kan få innblikk i Varangerfjordens tusenårige historie. Et rikt fiske har gitt levebrød til befolkningen gjennom generasjoner. Varangerbotn er et knutepunkt der riksveiene tar av til Sør-Varanger og Nord-Varanger. Kommunikasjon med buss til Kirkenes, Vadsø og Vardø.

Unjárgga-Nesseby is within the Sami language area and has deep roots in Sami culture. The municipality is filled with historical cultural treasures. For Sami museum and remnants that are organized so that one can gain insight into the Varanger fjord millennial history. A rich fishing has given livelihood of the people through generations. Varangerbotn is a hub where national roads turn to the Sør-Varanger and Nord-Varanger. Communication with the bus to Kirkenes, Vadsø and Vardø. Google trans.

 

Articles

Find More  

Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke

Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie. Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den første kirken i indre Varanger. Den ble bygget på halvøya Angsnes i 1719 og vigslet 11. november samme år. Året etter ble det satt inn vinduer og små skur foran døren. 1720 var den i full brukbar stand. I 1735 ble det anskaffet ny …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bigganjarga

Bigganjargatillitten is just over a half hour walk from Stuorravuonna / Karlebotn head of the Varanger Fjord. There is an old pedaling along the waterfront, and the incidence is easy to find because it is located right at the waterfront. Google trans. I den innerste delen av Varangerfjorden, ved sjøkanten på sørsiden av Selesnjarga (Selesnjárga/Agnsnes), ligger en verdensberømt forekomst av …

Continue reading  

Unjarggá Nesseby – Sabahuset

Isaac Saba’s childhood home Isaac Saba (1875 – 1921) was born and grew up here in Reppen. He was a teacher, but also very active in other areas, not least in politics. He was a keen proponent of Saami rights. In municipal politics he represented the Socialists. In 1906 he became the first Sami Parliament. He sat on parliament until …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

Museets hovedbygg ble satt opp i 1994 og har en spennende arkitektur som tar utgangspunkt i tradisjonell samisk byggeskikk og det omkringliggende landskapet. I tillegg til utstillinger fungerer museet også som kulturhus for lokalbefolkningen med mange ulike arrangementer i løpet av året. Se også våre nettutstillinger: Nettsiden luondu.no forteller om kulturminneområdet, nettstedet saivu.com forteller om samisk tro og mytologi. Museumskafé …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Sjøsamisk kommune/ Community of coastal Sami – Unjárgga/Nesseby

Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling. Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. Losoa har, på eget initiativ, gjennom flere år samlet sjøsamiske bruksgjenstander og …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bjørnesteinen/The Bear Stone

The Bear Stone is the mountainous area Ciesti, east of Mortensnes in Varanger. The Bear Stone is a large boulder, which at first glance may resemble a bear. The stone is locatedslanted across another stone, which makes it look as if the bear looks down onoffering space and beyond Varanger Fjord. Some also believe that the bear guarding sacrificial ring.The …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Murggiid/Klubben

Murggiid/Klubben Gravplass, offerplass og hellig fjell Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. Fjellknausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut steinheller, …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Transteinen

It is found many annular sacrificial in Finnmark. There are two such in Mortensnes and the one located under the bear stone. It is built in stone up to a mountain, so the mountain forms one wall of the ring. There is no specific information about what sacrifice space has been used, or the rituals that have taken place in …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Trolldøra/ Troll door

On Mortensnes we find the origin of the Sami legend of the door of the mountain, also known as induction door or troll door. This mountain is located slightly east of Mortensnes, in what we know as Club Mountain. The door is really just a depression in the rock wall, with a darker color than the rest of the mountain. …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  In the beginning of March the hustle and bustle of Finnmark when the prestigious Finnmarksløpet kicks off. The main trail runs from Alta – Finnmark Plateau and to the Russian border and back again. A stretch of more than 1000 km. At the same time festivals in Finnmark and celebrating that winter is on the wane and the light …

Continue reading