Vardø adventures/sights

Norges østligste by og den eneste i landet med arktisk klima. Gjennom århundrer Finnmarks hovedstad med lensherren på Vardøhus festning. By/kjøpstad fra 1789. Sentral under pomorhandelen med eneste tollstedet i Øst-Finnmark. Idag et moderne samfunn med ca 2100 innbyggere. Med god beliggenhet i forhold til fiskeressursene har Vardø høy status som fiskevær og rike tradisjoner innen fiskeri. Meget flinke til å ta vare på historien. Derfor finner man mange og innholdsrike severdigheter basert på en brutal, men rik fortid. Definitvt verd et besøk. Vardø har flyplass og daglige hurtigruteanløp. Bussforbindelse med hele fylket.

Norway’s easternmost city and the only one in the country with Arctic climate. Through centuries Finnmark capital with bilge gentleman on Vardøhus fortress. City / township of 1789. Central under Pomor trade with only office in eastern Finnmark. Today a modern society with about 2,100 inhabitants. With good location in relation to fishery resources has Vardo high status as fishing villages and rich tradition of fisheries. Very good at taking care of the story. Therefore one finds many and eventful interest based on a brutal, but rich past. Definitve worth a visit. Vardø Airport and daily coastal port of call. Bus connection with the county.
Google trans.

Articles

Find More  

Vardø – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Vardø – Domen

Mountain transition between Kiberg and Svartnes / Vardø. In the period during witch burning was well known that the Domen was the site where they met the devil. Here was also down to hell in the mountains.   Domen (127 moh) er en fjellovergang vest for Bussesundet i Vardø kommune. Veien er av og til stengt om vinteren pga. dårlig …

Continue reading  

Vardø – Destinasjon for gourmet – Havets delikatesser / Seafood delicacies

The destination for gourmet with seafood delicacies. Here, facing the Barents Sea are the world’s best ingredients. Straight out of our doors fished seafood delicacies and brings the right into the kitchen. The arctic nature produces amazing produce. Excellent cooks with Varanger chef Tor-Emil Sivertsen spearheaded prepare ingredients. The destination for gourmet with seafood delicacies. Where you can come from …

Continue reading  

Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

Vardøhus Fortress Vardøhus is the world’s northernmost fortress and has been called the Norwegian border post to the east. Fortress, shaped like an octagonal star, was originally built to mark Denmark-Norway’s sovereignty in the Arctic and to ensure close defense Vardø. What today is Vardøhus, the last of three fortifications in the area and with the traditions dating back to …

Continue reading  

Vardø – Drakkar

Drakkar You hold your breath when you see him! This raw and great monument looking at Skagen in Vardø. You see the remains of a Viking ship, a dinosaur and a whale in the pose of the sky. He guards Bussesundet and show the way so that people at sea can continue to find their way to Vardø. In your …

Continue reading  

Vardø – Pomormuseet i Vardø/Pomor Museum in Vardø

Pomor Museum in Vardø Pomor trade had its golden age in the 1800’s.. Yearly came between 300-400 Russian ships that ran trades with grain, fish with the Norwegian locals. Since Vardø had customs office for eastern Finnmark, the city was a capital of the Pomor trade between the local population in Kvitsjøtraktene Russia and coastal areas of northern Norway. The …

Continue reading  

Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

Partisans in Kiberg The village, which over the years had close ties to Russia, was the summer of 1940 put under German and Norwegian nasjonalsosialisters eyes. It was therefore natural that people traveled east to the other side of the Varanger Fjord. it was known that in the village Tsypnavolok on Rybachy Peninsula lived Norwegian families who spoke Norwegian and …

Continue reading  

Vardø – Hornøya – Vardø fyr/lighthouse

The island is made of sandstone and slatestone and measures approximately 900 times 650 meters. It has steep cliffs on the west side, while the eastern side slopes down to the sea. Gathers formed on this side of a half island, Large «Avløysinga». Little «Avløysinga» is an smal island located just south of Hornøya. On the west side, between Hornøya …

Continue reading  

Vardø – Heksebrenning/ witch Burning, Vardø

Steilneset memorial, – with Hex Monument, commemorates the 91 people who were burned as witches during the period 1598 to 1692 in Vardo. The memorial consists of a memorial hall designed by Swiss architect Peter Zumthor, and a flammehus with a sculpture by the French-American artist Louise Bourgeois. Witch monument is in short walking distance from Vardo center, on the …

Continue reading  

Vardø – Tusenårsmerket i Vardø/ Vardø city is Finnmark county’s millennium

Utgangspunktet for Kultur- og kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år 2005. Tusenårsstedet skulle også ses i sammenheng med hundreårsfeiringen for unionsoppløsningen i 1905. Målet for fylkestusenårsstedene er å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, kulturell …

Continue reading  

Vardø – Vardø kirke (church)

Vardø church located in Vardø parish in the Varanger deanery. It is built of brick and was built in 1958. The church has rectangular plan and 432 seats. Architect: Eyvind Moestue. Vardø church is a church in concrete with lower and narrower choir, high gable roof and tall and pointed disk-shaped tower in the west. The church is designed by …

Continue reading  

Vardø – Vardø kapell (Chapel)

Vardø chapel Vardø chapel, also called Steglnes kapell, standing at the cemetery on Steglneset, about 200 meters south of Vardøhus fortress in Vardø city in Vardø commune in Finnmark county, and is a timber long church built in 1908. Vardø chapel located in Finnmark. Unlike Vardø church, the chapel was not destroyed during the Second World War. In the 1990s, …

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg

In ancient times were here thousands of fishermen in season. Today, descendants of the ancient village that keeps the old fishing village maintain. They keep the old buildings in good condition and ensure that what was not burned down during World War II can be shown to the following genera. A tourist destination that is well worth a visit. The …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. For coastal people from north to south In the years from 1989 the coast costume has become common along the entire Norwegian coastline from Halden in the south to Kirkenes …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her …

Continue reading  

Hurtigruta

Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/ Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). Hurtigruta runs between Bergen in …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en …

Continue reading