Berlevåg – Fiskeværet Berlevåg

Fiskerinæringen er fortsatt den viktigste næringen i lokalsamfunnet, fordi en betydelig del av innbyggerne arbeider i fangst- eller mottaksleddet. Det finnes tre aktive fiskemottak, en kongekrabbeprodusent og en stor hjemmeflåte. Berlevåg their living by fishing The fishing industry is still the main industry in the local community, because a significant portion of citizens working in fishing or receipt wrist. There are three active fishing reception, a king crab producer and a large home fleet. google trans.

Berlevåg havn 4

Berlevåg havn 7 fiskebåter

Berlevåg havn 5

Berlevåg havn 1