Berlevåg – Fiskeværet/ The fishing village

  Fiskerinæringen er fortsatt den viktigste næringen i lokalsamfunnet, fordi en betydelig del av innbyggerne arbeider i fangst- eller mottaksleddet. Det finnes tre aktive fiskemottak, en kongekrabbeprodusent og en stor hjemmeflåte.

Berlevåg havn 7 fiskebåter

  Berlevåg their living by fishing The fishing industry is still the main industry in the local community, because a significant portion of citizens working in fishing or receipt wrist. There are three active fishing reception, a king crab producer and a large home fleet. google trans.

 

Berlevåg havn 4

 

Berlevåg havn 5

Berlevåg havn 1