Nordkyn – Fjellvandring på Nordkyn/ Mountain hiking in Nordkyn

Fjellvandring på Nordkyn er et eventyr for de som liker friluftsliv. Her finner du turløyper, både krevende og mindre krevende. Her kommer beskrivelse av merkede løyper.

Mountain hiking in Nordkyn

Mountain hiking in Nordkyn is an adventure for those who enjoy outdoor activities. Here you will find hiking trails, both demanding and less demanding. Here comes description of the marked trails.

Kart Nordkyn

Nordkyn001-0001tur1
Toppturen opp på fjellet over Finnkirka er nok det mest storslåtte vi har i Finnmark.
The route up the mountain over Finnkirka is probably the most magnificent we have in Finnmark.

Janne på topptur K

Foto: Tone Lise Roxrud

Fjellvandring på Nordkyn er et eventyr for de som liker friluftsliv. Her finner du turløyper, både krevende og mindre krevende. Her kommer beskrivelse av merkede løyper.
Mountain hiking in Nordkyn is an adventure for those who enjoy outdoor activities. Here you will find hiking trails, both demanding and less demanding. Here comes description of the marked trails.
Studer kartet som er vedlagt.

Study the map which is attached.