Hasvik – Dønnesfjord Kirke/ Dønnesfjord church

Dønnesfjord ligger ca. 14 km fra Breivikbotn. Veien over fjellet er kun kjørbar i sommerhalvåret - den blir ikke holdt åpen om vinteren. Det er en smal grusvei som går gjennom et dramatisk og vakkert landskap - flere steder kjører du langs stupbratte fjellsider, og langt langt der nede kan du se idylliske fiskevann! Dønnesfjord is about 14km from Breivikbotn. The road over the mountain is only executable in the summer - it is not kept open in winter. There is a narrow dirt road that runs through a dramatic and beautiful landscape - several locations run along steep mountainsides, and far far down there you can see picturesque fishing lakes! Google trans.

Hasvik001-0054gammelkirke