Gøy i skibakken/Fun in the winter

I en akebakke med litt utstyr og tilrettelegging blir fort voksne mennesker til barn igjen. Gøy i bakken er for mennesker i alle aldre. Overalt i Finnmark har vi (som regel) godt med snø hele vinteren. Preparerte bakker finner i alpinanlegg og i lekebakker. De fleste alpinanlegg har tilpassende madrass, ski og utstyr å more seg med. Der er gjerne en bålplass med grill også. Have fun!!

 

In a toboggan run with some equipment and facilitation, adult people quickly become children again. Fun in the winterhill is for people of all ages. Everywhere in Finnmark we have (as a rule) good with snow all winter. Prepared hills can be found in the resorts and in the playgrounds. Most resorts have custom mattresses, skis and equipment to enjoy. There is often a campfire area with barbecue as well. Have fun !!