Hasvik – Hasfjord

  Hasfjord ligger ca. 8 km med dårlig grusvei fra stedet Hasvik. Når man kommer til Hasfjord skjønner man fort at det faktisk var vel verdt den humpete kjøreturen på smale veier! Ser man bort fra den dårlige veien, er turen innover fjorden en naturskjønn opplevelse.

På den ene siden av vHasvik Hasfjord 2eien er det tidvis stupbratte fjell og på den andre siden er du få meter fra fjæresteinene og sjøen. I Hasfjord er det frodig vegetasjon, og om soHasvik Hasfjord 3mmeren og høsten kan du plukke både blåbær, multer og tyttebær der.

Hasfjord var tidligere et livskraftig samfunn med både postkontor og fiskemottak. Nå er det kun to familier som er bosatt der, men det er flere som er så heldige å ha hytte i Hasfjordområdet. Man får virkelig følelsen av å være langt ute på bondelandet når man kommer dit. Geiter klatrer oppe i de bratte fjellsidene, på slettene mot sjøen går sauer og beiter, og høns sprader stolte omkring rundt husene. Som om ikke det var nok, er der både hester, katter og hunder. Stedet er et paradis for alle, og spesielt for de yngste som synes det er ekstra stas med dyr. Lukker man øynene, hører man ekstra godt den salige blandingen av måseskrik, hanegal, geiter som mekrer og sauer som breker. Hasfjord er virkelig et nydelig sted – også om vinteren (se bildene under)!

I Hasfjord finner du firmaet Hasfjord Villmarksopplevelser som driver med blant annet ridning, kajakk, dykking og guidete turer.

 

  Hasfjord is about 8km of bad dirt road from Hasvik. When reaching the Hasfjord one realizes quickly that it aHasvik Hasfjord 4ctually was well worth the bumpy ride on narrow roads! Disregarding the bad road, the trip up the fjord scenic experience.

On one side of the road there is sometimes precipitous mountains and on the other side you are steps away from the shore and sea. In Hasfjord is lush vegetation, and in summer and autumn you can pick the blueberries, cloudberries there.

Hasfjord was previously a thriving community with a post office and fish landing. Now there are only two families live there, but there are several who are lucky enough to have cottage Hasfjord area. One really gets the feeling of being way out in the countryside when you come here. Goats climb on the steep hillsides, the plains of the sea goes sheep graze and chickens strut around, proud around the houses. As if that were not enough, is where both horses, cats and dogs. The place is a paradise for everyone, and especially for the youngest who find it extra attention with animals. Closes one eye, hears additional well the eclectic mix of sea gulls outside, rooster, goats bleated and sheep bleats. Hasfjord really is a lovely place – even in winter (see pictures below)!

In Hasfjord find firm Hasfjord Villmarksopplevelser engaged with horseback riding, kayaking, diving and tours.
Googles trans.