Hasvik – Den lille havnebyen/ the small port town

  Hasvik er det største tettstedet på Sørøya med ca. 470 innbyggere (tall fra 2015). Hasvik er øyas kommunikasjonssenter.
Her ligger flyplassen med flyanløp to ganger daglig fra mandag til fredag og ett på søndag. Da kan man enkelt reise både til Tromsø og Hammerfest.
Hasvik har også daglige fergeforbindelser til Øksfjord, og hurtigbåtforbindelse til Hammerfest flere dager i uka.Hasvik Hasvik 5
Kommunens helsesenter befinner seg her. Det er et nyoppusset, flott bygg. På Hasvik finner man også lensmannsetaten, prestekontoret, tannhelsetjenesten og NAV-kontoret.
Stedet har barnehage og skole
Kilde: Hasvik kommuneHasvik Hasvik 3

 

  Hasvik is the largest town in Sørøya with ca. 470 inhabitants (figures from 2015). Hasvik is the island’s communications center.
Here lies the airport with flyanløp twice daily from Monday to Friday and one on Sunday. Then you can easily travel to both Tromsø and Hammerfest.
Hasvik also has daily ferry connections to Øksfjord, and fast connection to Hammerfest several days a week.
Commune health center located here and it is a newly refurbished and great buildings. In Hasvik are also Police Service, priestly office, dental services and NAV office.
Instead, kindergarten and school
Source: Hasvik Municipality
Google trans.

Hasvik Hasvik 1

Hasvik Hasvik 2

Hasvik Hasvik 41