Kárášjohka/Karasjok – Jergul Astu, Fjellstue/lodge

Jergul Astu, fjellstua midt inne på Finnmarksvidda, under det sprakende nordlys

et er sentral for alle som elsker friluftslivet om vinteren.

Hit kommer snøscootersafariene, skiturister, hundespann og folk på tur over vidda med bil. Hver vinter rundt påsketider samles folk her og deltar i Jergul-lekene.

Trekkhundene ligger ”strødd” ut over elveisen mens de samler krefter under det lange Finnmarksløpet. NRK har en egen scene der de intervjuer folk tilknyttet løpet. Sittende på reinskinn med et koselig bål i midten gjøres intervjuer med personer som er knyttet til det store hundeløpet, Europas lengste hundeløp. Ut og inn av den koselige restauranten vandrer folk for å få i seg noe å spise. Peisen brenner lystig og serveringsdamene springer i ett. På dagtid samles skarer med familiefolk på snøscooter i hellinga mot elva. Konkurransene tar til utpå dagen. Lassokasting, dameskirenn, skytekonkurranse og hva med fire stykker som går samtidig på samme par ski?

 

  Jergul Astu, the lodge in the middle of Finnmarksvidda, under the crackling northern lights is central to anyone who loves outdoor life in the winter. Here comes snowmobile safaries, cross-country skiers, dog and people traveling across the plains by car. Every winter around Easter, people gather here and participate in the Jergul games. The migratory dogs lie «strewn» over the river channel while they gather forces during the long Finnmark race. NRK, television has its own scene where they interview people associated with the race.

Sitting on reindeer skins with a cozy bonfire in the middle, interviews are made with people who are associated with the big dog race, Europe’s longest dog race. In and out of the cozy restaurant people walk to get something to eat. The fireplace burns merrily and the serving ladies jump in. During the day crowds with family gather on snowmobiles in the slope towards the river. The competitions take place throughout the day. Lasso throwing, ski race, shooting competition and four people that go simultaneously on the same pair of skis?

/esh

Jergul Astu ligger i den lille bygda Jergul, i Karasjok kommune, ca. 4 mil fra Karasjok mot Kautokeino. Jergul ligger ca 135 moh ved „selveste elva“ Iesjohka hvor Tana vassdraget begynner.Jergul ligger sentralt på Finnmarksvidda med godt løypenett både om sommeren og om vinteren. Løypenettet knytter sammen Alta, Karasjok, Mollesjok, Ravnastua, Kautokeino og Porsanger.

Dette er stedet hvor du kan finne ro og nyte stillheten.
Velkommen til et behagelig og hyggelig opphold på Jergul Astu.

 

 Kontakt:
Jergul Astu Tlf: +47 78 46 91 00
9730 Karasjok
Email: jergulas@online.no