Kvalsund – Kokelv sjøsamiske museum/ Kokelv Coast Sami museum

Kokelv sjøsamiske museum / Jáhkovuona Mearrasámi musea är ett samiskt museum i Kvalsunds kommun. Jáhkovuona mearrasámi musea / Kokelv sjøsamiske museum ligger i Nillagården i Kokelv, som uppfördes i ett sjösamiskt småbruk under återuppbyggnadstiden efter andra världskriget. Kokelv sameforening grundades 1983 i syfte att bevara och utveckla sjösamisk kultur i Kokelv och övriga Kvalsund kommun. År 1991 grundades Kokelv sjøsamiske museum med den ur Kokelvs sameförening bildade Kokelv museumslag samt Kvalsund kommun som stiftare. Stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum äger musiebyggnaderna och samlingarna. Museet ingår som ett av fyra museer i Finnmarks fylke under stiftelsen RiddoDuottarMuseat, vid sidan av Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger i Karasjok, Guovdageaidnu gilišillju / Kautokeino bygdetun i Kautokeinooch Porsáŋggu musea / Porsanger museum i Porsanger. Kokelv Coast Sami museum / Jáhkovuona Mearrasámi musea är ett Sami way museum in Kvalsundet communism. Jáhkovuona mearrasámi musea / Kokelv Coastal Sami Museum in Nillagården in Kokelv which uppfördes in one sjösamiskt smallholdings under återuppbyggnadstiden after andra värld fought. Kokelv same union grundades 1983 Syft att blurring och utveckla Sami culture in Kokelv och ÖVRIGA Kvalsund communism. Year 1991 grundades Kokelv Coast Sami museum with the ur Kokelv sameförening Bildad Kokelv Museum Society and Kvalsund communism as stiftare. Foundation Kokelv Coast Sami museum äger musiebyggnaderna och collection pengarna. Museum ingår as one of fyra museums in Finnmark county under Foundation RiddoDuottarMuseat, vid ago by Sámiid Vuorká-Dávvirat / The Sami Collections Karasjok, Guovdageaidnu gilišillju / Kautokeino village square in Kautokeinooch Porsáŋggu musea / Porsanger museum in Porsanger. Google trans.

Kvalsund kokelv museum 21

Hammerfest koelv muse

Kvalsund kokelv museum 31

Kvalsund kokelv museum 29

Kvalsund kokelv museum 28

Kvalsund kokelv museum 27

Kvalsund kokelv museum 26

Kvalsund kokelv museum 25

Kvalsund kokelv museum 32

Kvalsund kokelv museum 33

Kvalsund kokelv museum 34

Kvalsund kokelv museum 36

Kvalsund kokelv museum 37

Kvalsund kokelv museum 301

Kvalsund kokelv museum 23

Kvalsund kokelv museum 24