Travel-Finnmark er et informasjonsystem for Finnmark der informasjonstavler og nettsider er synkronisert. Her skal man finne informasjon om severdigheter og opplevelser fra hele området.

Nettsidene vil være oppdatert hele året med stadig nye severdigheter og opplevelser.

I tillegg skrives det aktuelle artikler for reisende i fylket. Aktuelle for de som bor her og for de som kommer hit.
Alt markedsføres på Facebook, Google og et spesielt opplegg som skal fange opp de som reiser i Finnmark.
Juridisk eier er : Travel-Finnmark, ved Jarl Inge Roxrud, Russeluftveien 90  N-9517 Alta.
Vi tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger på post@travel-finnmark.no
Alle bildene på sidene er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres til annet bruk.

NB: All images on the page are protected by copyright and may not be copied to other uses.
Hvis du ønsker å annonsere, — presentere deg på sidene,  kan du sende en mail til post@travel-finnmark.no.

Tavlene står ved innfartsårene til Finnmark.

(Der har de stått siden 2000)

travel-finnmark.no.

 

 

Nå kan du presentere din virksomhet sammen med severdigheter i hele Finnmark!

 

 

 

Annonsering, – eller presentasjon i www.travel-finnmark.no.

Ved å presentere deg i travel-finnmark.no er du inne i et system som treffer befolkningen i Finnmark, tilreisende som planlegger sin reiseaktivitet og søker informasjon, bilturister langs veiene inn til fylket, turister på reise rundt omkring i finnmark og alle som søker på nett etter informasjon med sin smarttelefon. Systemet omfatter også informasjonstavler som forteller om opplevelser over hele fylket.

Slik kan du presentere deg:

Alternativ 1                          Link til dine nettsider

–          Ved å ha en link med f. eks. din logo under den fanen der du holder til.

(Ligger bedriften i Varangerbotn kan linken også legges der hvis det er hva du synes er mest hensiktsmessig. Kan også legges under Turistinformasjon/ditt sted dersom din kommune har leiet en slik tjeneste)

Linken går rett til dine nettsider der det kan bookes plass.

Pris kr 1500, pr. år, eks. mva.

Alternativ 2                          Liten presentasjon, –

Presentasjon av din bedrift under egen fane med tre bilder, kart som viser beliggenhet, Logo og link til dine nettsider. Miniatyrbilde eller logo med link til siden plassert på sider der du kan treffe kjøpere. Du får annonse på informasjonstavlene for hele Finnmark i den samme perioden.

            Pris kr 3000.- pr. år, eks mva.

Alterantiv 3                          Stor presentasjon

Presentasjon av din bedrift under egen fane med så mange bilder du måtte ønske (opp til ti bilder), kart som viser beliggenhet, Logo og link til dine nettsider. Miniatyrbilde eller logo med link til siden plassert på sider der du kan treffe kjøpere. Du får annonse på informasjonstavlene for hele Finnmark i den samme perioden.

Pris kr 7800,- pr. år, eks. mva.

Alternativ 4                          Turistinformasjon

                       Aktuelt for kommuner og reiselivsselskap som administrerer og selger for et miljø med reiselivsbedrifter. Presentasjonen er basert på å fungere både på infotavlene omkring i fylket og på websiden.

Din turistinfo blir tilpasset ditt behov og vi lager den slik du vil ha den, men vi har et forslag til standard.

Dersom kommunen eller selskapet har egen nettside linkes denne til din turistinformation som en av de første postene.

Se eksempel: http://www.travel-finnmark.no/turistinformasjon-tourist-information-loppa/

 

Turistinformasjoner i  travel-finnmark.no:

turistinformasjon-finnmark.no

Hvis bedrifter ønsker å ha link til sine sider på nettsiden innen kommunens/reiselivsselskapet koster det kr 1000, – pr. år. pr bedrift.

Pris for turistinformasjon er kr 7800,- pr år, eks. mva.

I tillegg kommer arbeidet med å tilpasse nettsiden med kr 680, – pr time.

 

blogg-finnmark.no

Blogg-Finnmark er en videreutvikling av Travel.Finnmark Den har finnmarkinger og folk med tilknytning til fylket som sin målgruppe.

Den har egen nettadresse; blog-finnmark.no. Her kan man kjøpe sin annonse for kr 1000,- eks. mva. Annonsen linkes opp til annonsørens nettside. Den får stå der så lenge artikkelen er aktuell.

 

Kontakt: post@travel-finnmark.no