Travel-Finnmark er et informasjonsystem for Finnmark der informasjonstavler og nettsider er synkronisert. Her skal man finne informasjon om severdigheter og opplevelser fra hele området.

Nettsidene vil være oppdatert hele året med stadig nye severdigheter og opplevelser.

I tillegg skrives det aktuelle artikler for reisende i fylket. Aktuelle for de som bor her og for de som kommer hit.
Alt markedsføres på Facebook, Google, Youtube og et spesielt opplegg som skal fange opp de som reiser i Finnmark.
Juridisk eier er : Travel-Finnmark, ved Jarl Inge Roxrud, Russeluftveien 90  N-9517 Alta.
Vi tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger på post@travel-finnmark.no
Alle bildene på sidene er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres til annet bruk.

NB: All images on the page are protected by copyright and may not be copied to other uses.
Hvis du ønsker å annonsere, — presentere deg på sidene,  kan du sende en mail til post@travel-finnmark.no.

Tavlene står ved innfartårene til Finnmark.

(Der har de stått siden 2001)

travel-finnmark.no.