Kvalsund – Kystfort 17/971, Kvalsund

Rett over skolen i Kvalsund finner du restene etter Batteri 17/971 fra siste verdenskrig.

Forsvaret i Kvalsund tok sikte på å hindre fiendtlige sjøstristridskrefter i å trenge inn i Repparfjorden og gjennom Kvalsund og inn i Altafjorden. Den første utbyggingen omfattet et batteristøttepunkt som ble anlagt på Halsen i 1941.
I støttepunktet inngikk:
– 4 stk. feltskyts (polske) i Feltm. Stillinger. Skuddvidde ca. 11000 meter
– 1 stk. 7,5 cm feltkanon (strandforsvarsskyts)
– 1 stk. 5,0 cm Panservernkanon
– 2 stk. 2,0 cm luftvernskanoner
– 4 stk. mg/mitraljøser
– 2 stk. flammekastere
Nærforsvaret var godt utbygd med en rekke stillinger og sperringer.
I området Halsen var det til sammen utlagt 2079 miner. Styrken på batteriet omfattet ca. 150 mann hvorav en nærforsvarstropp.
Batteri 17/971 tilhørte Hærens kystartilleri.
Under tilbaketrekningen høsten 1944 ble Kvalsund nyttet som utskipningshavn. I den forbindelse ble luftvernet forsterket. Av samme grunn var batteriet et av de siste som ble trukket ut.
Kilde TH. Gamst: Finnmark under Hakekorset.

Kvalsund kystfort

Kvalsund kystfort 2

Kvalsund kystfort 3

Kvalsund kystfort 4

Kvalsund kystfort 5

Kvalsund kystfort 6