Hasvik – Kvithellhula

  Huletilværelse
I denne lille hula bodde det 35 mennesker krigsvinteren 1944/45. Der holdt de hus i 99 døgn. I løpet av denne tiden var kvinner og barn knapt nok utenfor hulen. Mennene tok seg noen turer ut for å skaffe mat og andre livsfornødenheter og for å høre radioHasvik001-0055hula. En liten båt hadde de gjemt i nærheten, så av og tilHasvik001-0010 kopi vanket det også «kokfesk».
Kvithellhula er ganske grunn og ligger utsatt til for vær og vind. Barna ble plassert helt innerst, og beskyttet av de voksne hvis sjøen skulle gå for høyt. Samholdet var bra, selv om det ikke var til å unngå at det av og til bygget seg opp til små konflikter.
Minneplate
10. juli 1994 avduket den eldste gjenlevende av huleboerne, Gudrun Nilsen fra Breivikbotn, en minneplate som Hasvik Historielag har satt opp inne i hulen. Hvert år under Sørøydagene arrangerer Historielaget konsert i Kvithellhula, og området er et populært utfartssted når midnattsola varmer opp de lange sommernettene.

 

  Hula Retirement In this little hula lived 35 people war winter 1944/45. There, the house in 99 days. During this time, women and children hardly outside the cave. The men took a few trips out to provide food and other necessities of life and to hear radio. A sHasvik001-0016 kopimall boat they had hidden nearby so occasionally frequented it also «Kokfesk». Kvithell cave is quite shallow and is vulnerable to the weather. The children were placed in the innermost and protected by the adults if the lake were to go too high. Cohesion was good, although it was not inevitable that it sometimes built up into small conflicts. Memory Plate 10 July 1994 unveiled the oldest surviving of cave dwellers, Gudrun Nilsen from Breivikbotn, a memorial plate Hasvik Historielag set up inside the cave. Every year during Sørøy Fair History Created concert in Kvithell cave and the area is a popular destination when the midnight sun heats up the long summer nights.
Google trans.