Lebesby – Friarfjord skifer/ Friarfjord slate

Skiferbruddet i Friarfjord /Irgevuotna
Skiferbruddet i Friarfjord har produsert takstein fra 1930-årene og fram til 70-tallet.

Skiferen fra Friarfjord var mørk grå til svart leirskifer og av en annen kvalitet enn for eksempel Altaskiferen. Skiferbruddet i Friarfjord var verdens nordligste skifterbrudd. Kløveflaten var plan eller bølget, noe avhengig av bruddlokalitet. Tykkelsen kunne variere fra 1 mm til 3 cm. Hovedmaterialene i skiferen er finkornet glimmer og kvarts samt granitt.

Etter krigen begynte gjenreisningen av skiferbruddet i 1946 og feltet var i produksjon i 1947. I løpet av den tiden fram til 1970 var det noen avbrudd i porduksjonen. Det ble stans i produksjonen da Voss skiferbrudd som eide bedriften ikke fant det regingssvarende å fortsette driften.

Porduksjonen varierte mellom 600 000 og 900 000 takstein i året.

Kilde: Gunnar Hildonen