Loppa – Sandland kirke/ Church

Sandland kirke ble bygget som kapell i 1971, men ble godkjent som kirke i 1997. Kirka ligger i Sandland i tilknytning til Sandland kirkegård. Den dekker behovet for befolkningen fra Sandland og Sør-Tverrfjord. Sandland church was built as chapel in 1971, but was approved as a church in 1997. The church is located in Sandland adjacent to Sandland cemetery. It covers the need for the population of Sandland and South Tverrfjord. Google trans.

Sandland kirke ble bygget som kapell i 1971, men ble godkjent som kirke i 1997. Kirka ligger i Sandland i tilknytning til Sandland kirkegård. Den dekker behovet for befolkningen fra Sandland og Sør-Tverrfjord.
Sandland church was built as chapel in 1971, but was approved as a church in 1997. The church is located in Sandland adjacent to Sandland cemetery. It covers the need for the population of Sandland and South Tverrfjord.
Google trans.

Loppa - Sandland kapell 1

Loppa - Sandland kapell 2

Loppa - Sandland kapell 3

Loppa - Sandland kapell 4

Loppa - Sandland kapell 5

Loppa - Sandland kapell 6

Loppa - Sandland kapell 7