Loppa – Kommunegrense fra fortiden/ Municipal boundary of the past

Steinen markerer dagens kommunegrense mellom Alta og Loppa kommune Den står langs den gamle Øksfjordveien. Tidligere markerte den kommunegrensen mellom gamle Talvik kommune og Loppa. Talvik kommune er ein tidlegare kommune i Finnmark. Om Talvik kommune. (Kilde: Wikipedia) Kommunen vart oppretta i 1863 då dåverande Alta-Talvik kommune vart delt inn i kommunane Alta og Talvik. Alta og Talvik høyrde lenge saman i eitt prestegjeld. Hovudkyrkja låg i Talvik, kyrkjebygget stod ferdig i 1705. Dagens kyrkje vart vigsla i 1883. Hasvik sokn vart skilt ut frå prestegjeldet i 1720 og lagt til Loppa prestegjeld. Alta-Talvik formannskapsdistrikt vart oppretta i 1837. Kongeleg resolusjon av 25. februar 1857 bestemte at Alta skulle verte eige sokn og ei kyrkje skulle reisast. Alta og Talvik vart delt i to prestegjeld ved kgl. res. 27. september 1862. Etter utskiljinga i 1862 hadde Talvik kommune 1 938 innbyggjarar. I 1964 vart kommunen slått saman med Alta til nye Alta kommune. Talvik kommune hadde 3266 innbyggjarar og utgjorde 1650 km2 før samanslåinga. Den tidlegare kommunen svarar til soknet. Namnet er anten avleidd av trenamnet tall, 'furu', eller ei forvansking av det samiske Dálbmelukta, kan bety 'tåkebukta'. The stone marks the current Municipal boundary between Alta and Loppa It stands along the old Øksfjord road. Previously marked the municipal boundary between old Talvik municipal and flea. Talvik municipality is a previously municipality in Finnmark. About Talvik municipality. (Source: Wikipedia) The municipality was created in 1863 when Dave rande Alta Talvik municipality was divided into municipalities Alta and Talvik. Alta Talvik heard long together in a parish. Hovudkirkj lay in Talvik church building was completed in 1705. The current church was consecrated in 1883. Hasvik parish was separated from the parish in 1720 and added Loppa parish. Alta Talvik chairmanship district was created in 1837. Royal Decree of 25 February 1857 decided that Alta should be separate parish and a Kyrke tabernacle. Alta Talvik was divided into two parishes by Royal. Res. 27 September 1862. After utskillinen in 1862 had Talvik municipality 1938 inhabitants. In 1964, the municipality merged with Alta to new Alta municipality. Talvik municipality had 3266 inhabitants and totaled 1,650 km2 before the merger. The previously municipality corresponds to the parish. Google trans.

Loppa kommuneskille 1

Steinen markerer dagens kommunegrense mellom Alta og Loppa kommune Den står langs den gamle Øksfjordveien. Tidligere markerte den kommunegrensen mellom gamle Talvik kommune og Loppa. Talvik kommune er ein tidlegare kommune i Finnmark.
Om Talvik kommune. (Kilde: Wikipedia) Kommunen vart oppretta i 1863 då dåverande Alta-Talvik kommune vart delt inn i kommunane Alta og Talvik. Alta og Talvik høyrde lenge saman i eitt prestegjeld. Hovudkyrkja låg i Talvik, kyrkjebygget stod ferdig i 1705. Dagens kyrkje vart vigsla i 1883. Hasvik sokn vart skilt ut frå prestegjeldet i 1720 og lagt til Loppa prestegjeld. Alta-Talvik formannskapsdistrikt vart oppretta i 1837. Kongeleg resolusjon av 25. februar 1857 bestemte at Alta skulle verte eige sokn og ei kyrkje skulle reisast. Alta og Talvik vart delt i to prestegjeld ved kgl. res. 27. september 1862. Etter utskiljinga i 1862 hadde Talvik kommune 1 938 innbyggjarar.
I 1964 vart kommunen slått saman med Alta til nye Alta kommune. Talvik kommune hadde 3266 innbyggjarar og utgjorde 1650 km2 før samanslåinga. Den tidlegare kommunen svarar til soknet.
Namnet er anten avleidd av trenamnet tall, ‘furu’, eller ei forvansking av det samiske Dálbmelukta, kan bety ‘tåkebukta’.
The stone marks the current Municipal boundary between Alta and Loppa It stands along the old Øksfjord road. Previously marked the municipal boundary between old Talvik municipal and flea. Talvik municipality is a previously municipality in Finnmark.
About Talvik municipality. (Source: Wikipedia) The municipality was created in 1863 when Dave rande Alta Talvik municipality was divided into municipalities Alta and Talvik. Alta Talvik heard long together in a parish. Hovudkirkj lay in Talvik church building was completed in 1705. The current church was consecrated in 1883. Hasvik parish was separated from the parish in 1720 and added Loppa parish. Alta Talvik chairmanship district was created in 1837. Royal Decree of 25 February 1857 decided that Alta should be separate parish and a Kyrke tabernacle. Alta Talvik was divided into two parishes by Royal. Res. 27 September 1862. After utskillinen in 1862 had Talvik municipality 1938 inhabitants.
In 1964, the municipality merged with Alta to new Alta municipality. Talvik municipality had 3266 inhabitants and totaled 1,650 km2 before the merger. The previously municipality corresponds to the parish. Google trans