Nordkapp – Honningsvåg kirke (Church)

Honningsvåg kirke ligger i Nordkapp sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1885. Kirken har langplan og 220 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: J.W.Nordan. Honningsvåg kirke, som ble innviet i 1885, er en laftet og panelt langkirke med vesttårn oppført av D. G. Evjen etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan. Kirken er enskipet med smalere kor, og den er preget av nygotikk og sveitserstil. Innvendig er det flate bjelkehimlinger over kor og skip, og i overgangen mellom vegg og tak i skipet er det skråstivere med innfelte dekorbrett. I 1978-79 ble kirken istandsatt, etter at det hadde vært planer om å rive den. Skader i veggene ble reparert, vinduer ble skiftet ut med kopier av de opprinnelige og gulv og tak ble isolert. Kirken fikk også nye benker med vanger som var tilnærmet kopi av de gamle. Fargene i interiøret er antagelig de samme som opprinnelig. Altertavlen med omramming i nygotikk stil viser Jesus som redder den synkende Peter på Genesaret sjø. Sommeren 1945 ble kirken brukt som bolig for nærmere 100 mennesker som vendte hjem etter evakueringen under krigen, og en lokal baker drev bakeri i kirken. Kilder: NIKUs kirkeregister

Kart over Honningsvåg med kirka merket inn.

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke1

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke2

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke3

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke4

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke5

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke7

nordkapp-honningsva%cc%8ag-kirke8