Nordkapp – MKB 2/514 Nordkapp / Kystfort / coastal fort

  Tysk kystfort, del av «Festung Norwegen». Batteriet på Vestre Porsangnes var en del av ytre kystartillerilinje for forsvar av Honningsvåg. På kystfort Nordkapp var det installert 17 stk kanoner av ulike størrelse og 8 stk lyskastere. I tillegg besto anlegget av havnnordkapp-porsangerneset08eanlegg, fangeleir, brakkeleire. Den tyske styrken stasjonert i Porsangnes var på 200 mann i tillegg til russiske krigsfanger. Anlegget ble sprengt ved tilbaketrekningen høsten 1944 og artilleriet flyttet til Reine (Olnilsøya).

 

  German coastal fort, pnordkapp-porsangerneset14art of «Festung Norwegen». The battery on Vestre Porsangnes was part of outer coastal artillery line of defense of Honningsvag. On coastal fort Nordkapp was installed 17 pieces cannons of various size and 8 spotlights. In addition consisted facility of port facilities, prison camp, broke his clay. The German force stationed in Porsangnes was on 200 men in addition to Russian prisoners of war. The plant was disrupted by the withdrawal autumn of 1944 and artillery moved to Reine (Olnilsøya).
Google trans.

nordkapp-porsangerneset20

nordkapp-porsangerneset18

nordkapp-porsangerneset17

nordkapp-porsangerneset15

nordkapp-porsangerneset13

nordkapp-porsangerneset12

nordkapp-porsangerneset11

nordkapp-porsangerneset10

nordkapp-porsangerneset09

nordkapp-porsangerneset07

nordkapp-porsangerneset05

nordkapp-porsangerneset03

nordkapp-porsangerneset02

nordkapp-porsangerneset01