Bergkunsten i Alta – Alta Museum

Bergkunsten i Alta er en stor samling helleristninger og hellemalerier i Alta kommune i Finnmark. Det er dokumentert ca 6 000 enkeltfigurer, og det oppdages stadig flere. De utgjør dermed Nord-Europas største samling helleristninger laget av jeger-fangstfolk. Dateringa av kunsten er usikker, men man kan si at den stammer fra en periode på 4000–5000 år, omtrent mellom 5200 f.Kr og 200 e.Kr.

Den største mengden helleristninger finnes i de indre deler av Altafjorden (Kåfjord, Hjemmeluft, Storsteinen og Amtmannsnes). Det er også funnet noen mindre bergkunstfelt i området ved Isnestoften på vestsida av fjorden, blant annet Pippisteinen, som var det første funn av bergkunst i Alta kommune ca. 1950, samt i Komsa og Transfarelvdalen.

Both comments and trackbacks are currently closed.