Sami siida

  Den samiske kulturen er en viktig del av livet i Finnmark.

Her i Sami Siida får du en spennende bit av hva det samiske består av. Du får en innføring i samiske tradisjoner, drakter mat og levesett. I Øvre Alta ligger den lille, samiske leiren drevet av familien fra Maze i Kautokeino. En liten reinflokk, museum og souvenirshop ligger sammen med store lavvuer som rommer plass til store grupper.

 

  The Sami culture is an important part of life in Finnmark.

Here in Sami Siida you get an exciting bit of what the Sami consists of. You get an introduction to Sami traditions, suits food and way of life. In the Upper Alta lies the small, Sami camp run by the family from Maze in Kautokeino. A small reindeer herd, museum and souvenir shop are located together with large lavvuer which accommodate space for large groups.