Unjárgga/Nesseby – Sjøsamisk kommune/ Community of coastal Sami – Unjárgga/Nesseby

Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling. Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. Losoa har, på eget initiativ, gjennom flere år samlet sjøsamiske bruksgjenstander og mindre fiskefartøyer som har vært benyttet i Varangerfjorden. Samlingene er blitt kjent over landegrensene bl.a. gjennom artikler i utenlandske aviser og tidsskrifter og trekker stadig flere turister og andre besøkende. I tillegg til den unike samlingen har Losoa også noen enkle overnattingsplasser, en ekte vedfyrt sauna og en flott grillhytte som han tilbyr de som ønsker å tilbringe noen dager i idylliske Byluft. Dette har vært populært blant turistene som har ønsket å prøve fisket i Varangerfjorden. Losoa tilbyr også omvisning til skoleklasser og andre interesserte grupper. I løpet av sommeren og høsten vil Losoa utvide hovedbygget. Formålet med utvidelsen er å få plass til noen av fartøyene han har samlet. Iflg. Losoa står de bevaringsverdige båtene utsatt for vær og vind og vil forfalle dersom disse båtene ikke kommer under tak. Bygget vil bli satt opp slik at det vil blir lett tilgjengelig for de som ønsker å bli kjent med disse fartøyene. Formannskapet i Nesseby kommune vedtok på siste møte å gi økonomisk støtte til Losoa slik at han kan gjennomføre tiltaket. Sjøsamiske collections in urban air expands Helmer Loso has created a great tourist magnet in urban air on the south side of the Varanger fjord with the Coastal Sami collection. The coastal collection draws ever more visitors and Loso is underway to expand the main building to make room for some of the vessels he has collected. Loso has, on its own initiative, several years collected sea sami everyday objects and smaller fishing vessels that have been used in the Varanger Fjord. The gatherings became known across borders, inter alia, through articles in foreign newspapers and periodicals and attract ever more tourists and other visitors. In addition to the unique collection has Loso also some simple overnight accommodation, a real wood-fired sauna and a great barbecue that he offers those who want to spend a few days in idyllic urban air. This has been popular among tourists who wanted to try fishing in the Varanger Fjord. Loso also offers guided tours to school groups and other interested groups. During the summer and fall will Loso expand the main building. The purpose of the expansion is to accommodate some of the vessels he has collected. Acc. Losos says they are worthy of preservation boats exposed to the elements and will lapse if these boats do not come under control. The building will be set up so that it will be easily accessible for those wishing to become familiar with these vessels. The Presidency in Nesseby Municipality decided at the last meeting to give financial support to Loso so that he can implement the measure. Google trans.

Nesseby sjøsamisk1

Nesseby001-0002semejenter

Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider
Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling.
Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. Losoa har, på eget initiativ, gjennom flere år samlet sjøsamiske bruksgjenstander og mindre fiskefartøyer som har vært benyttet i Varangerfjorden. Samlingene er blitt kjent over landegrensene bl.a. gjennom artikler i utenlandske aviser og tidsskrifter og trekker stadig flere turister og andre besøkende.

I tillegg til den unike samlingen har Losoa også noen enkle overnattingsplasser, en ekte vedfyrt sauna og en flott grillhytte som han tilbyr de som ønsker å tilbringe noen dager i idylliske Byluft. Dette har vært populært blant turistene som har ønsket å prøve fisket i Varangerfjorden. Losoa tilbyr også omvisning til skoleklasser og andre interesserte grupper.

I løpet av sommeren og høsten vil Losoa utvide hovedbygget. Formålet med utvidelsen er å få plass til noen av fartøyene han har samlet. Iflg. Losoa står de bevaringsverdige båtene utsatt for vær og vind og vil forfalle dersom disse båtene ikke kommer under tak. Bygget vil bli satt opp slik at det vil blir lett tilgjengelig for de som ønsker å bli kjent med disse fartøyene. Formannskapet i Nesseby kommune vedtok på siste møte å gi økonomisk støtte til Losoa slik at han kan gjennomføre tiltaket.
Sjøsamiske collections in urban air expands
Helmer Loso has created a great tourist magnet in urban air on the south side of the Varanger fjord with the Coastal Sami collection.
The coastal collection draws ever more visitors and Loso is underway to expand the main building to make room for some of the vessels he has collected. Loso has, on its own initiative, several years collected sea sami everyday objects and smaller fishing vessels that have been used in the Varanger Fjord. The gatherings became known across borders, inter alia, through articles in foreign newspapers and periodicals and attract ever more tourists and other visitors.

In addition to the unique collection has Loso also some simple overnight accommodation, a real wood-fired sauna and a great barbecue that he offers those who want to spend a few days in idyllic urban air. This has been popular among tourists who wanted to try fishing in the Varanger Fjord. Loso also offers guided tours to school groups and other interested groups.

During the summer and fall will Loso expand the main building. The purpose of the expansion is to accommodate some of the vessels he has collected. Acc. Losos says they are worthy of preservation boats exposed to the elements and will lapse if these boats do not come under control. The building will be set up so that it will be easily accessible for those wishing to become familiar with these vessels. The Presidency in Nesseby Municipality decided at the last meeting to give financial support to Loso so that he can implement the measure.