Scootercross

For alle som liker fart, spenning, brøl og snøsprut er scootercross en flott opplevelse. Det arrangeres cross alle steder og mange steder i hele Finnmark. Aktørene reiser fra sted til sted hele vinteren og skaper liv og røre. Påsken i Kautokeino og Karasjok har race midt i bygda og samler masse folk. Deltagerne er helt nede i femårsalderen der de freser rundt på sine miniscootere. Ikke tro annet enn at snøspruten står rundt disse småtassene også. Bildene viser fart og moro for de eldre kjørerne også.

For anyone who likes speed, excitement, roaring and  blowing snow snowmobile racing a great experience. It is arranged cross all places and in many places throughout Finnmark. The actors travel from place to place all winter and create life and touch. Easter in Kautokeino and Karasjok have race in the middle of the village and gather lots of people. Participants are completely down at the age of five when they mill around on their mini-scooters. Do not believe anything other than that the snow blowing is around these little paws as well. The pictures show speed and fun for the older drivers as well.