Deatnu/Tana – Sølvsmia i Tana / Silver smithy in Tana

Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark. I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse. Tana Gold and Silversmith AS was opened in Tana Bru in 1977, as the first sølvsmien in eastern Finnmark. In an old restored log house from the area will be produced and sold jewelry in gold, silver and bronze. Product range includes eventually also other products like Sami knives, plating, ceramics, glass and textiles. 1981etablerte now with a summer branch on the way to Nordkapp. Also here they find an old restored log home features a beautiful exhibition of old, mismatched items from the area. Vareutvalget omfatter etter hvert også andre produkter som samekniver, plett, keramikk, glass og tekstiler. 1981etablerte bedriften seg med en sommerfilial ved veien mot Nordkapp. Også her finner de et gammelt restaurert tømmerhus med en severdig utstilling av gamle, særpregede gjenstander fra området.

Tana sølvsmie1

Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark.

I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse.
Tana Gold and Silversmith AS was opened in Tana Bru in 1977, as the first sølvsmien in eastern Finnmark.

In an old restored log house from the area will be produced and sold jewelry in gold, silver and bronze.

Product range includes eventually also other products like Sami knives, plating, ceramics, glass and textiles.

1981etablerte now with a summer branch on the way to Nordkapp.

Also here they find an old restored log home features a beautiful exhibition of old, mismatched items from the area.

Vareutvalget omfatter etter hvert også andre produkter som samekniver, plett, keramikk, glass og tekstiler.

1981etablerte bedriften seg med en sommerfilial ved veien mot Nordkapp.

Også her finner de et gammelt restaurert tømmerhus med en severdig utstilling av gamle, særpregede gjenstander fra området.