Sør-Varanger – Høyde 96 utsiktstårn/ Height 96 viewing tower

Under den kalde krigen, ca. ti år etter at det opprinnelige tårnet brant ned, bygget Forsvarsdepartementet et nytt tårn på høyden. Denne gangen var det imidlertid ikke turistene som var i tankene da tårnet ble satt opp, men ønsket om en vaktpost på grensa med utsikt over til Sovjetunionen på den andre siden av elva. Etter den kalde krigen flyttet soldatene ut, og turistene kunne vende tilbake igjen. I dag har utsiktstårnet altså fått sin opprinnelige funksjon som turistmål tilbake, der kaffe, vafler og is er nesten like viktige elementer for en vellykket utflukt som den fine utsikten. 96-Høyden er en av flere bygninger ved NIBIO Svanhovd som er forskriftsfredet gjennom Landsverneplanen for Bioforsk (Landbruks- og matdepartementet). Kilder: Forvaltningsplan for Svanhovd. Høyde 96, utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet Facebook-siden til 96-Høyden 1 / 1