Hasvik – Sørvær kirke (church)

Sørvær kirke står i Sørvær på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark, og er ei langkirke fra 1968. Arkitekt for bygget var Sverre Flåto. Kapellet har sitteplassar til vel 100 personar. Historie: Det har vært kirke i Sørvær også lenger tilbake i tid. Første gangen en finner Sørvær-kirka nevnt i kilder er i 1589. Denne kirka ble revet i 1697 etter at den hadde forfalt over tid og skadet av uvær- Kilde: Wikipedia

Sørvær church stands in Sørvær on the South Island in Hasvik municipality in Finnmark, and is a long church from 1968. The architect for the building was Sverre Flåto. The chapel has seating for about 100 persons.
History:
There has been a church in Sørvær also further back in time. The first time one finds Sørvær-church mentioned in sources in 1589. This church was demolished in 1697 after it had matured over time and damaged by stormy weather.
Source: Wikipedia
Google trans.

Hasvik - Sørvær kirke 02

 

Hasvik - Sørvær kirke 2

Hasvik - Sørvær kirke 4

Hasvik - Sørvær kirke 5

Hasvik - Sørvær kirke 6