Hammerfest – Sykkeltur på Sørøya / Cycling at Sørøya

Sørøya er Norges 4 største øy. Her finnes høye fjell som kneiser mot himmelen og et uttall fjorder, bukter og sandstrender. Sørøya kalles ”den grønne øya i nord” på grunn av den intense grønnfargen om sommeren. De få veier som finnes går gjennom storlåtte landskaper, og velger du en avstikker til fots finner du fiskevann, idylliske småplasser og ”laguner” med sandstrender. Ved Kjøttvikvarden kan du nyte utsikten utover Barentshavet i fullt monn. Den som har opplevd Sørøya en stille sommerkveld når blomsterfloraen er på sitt vakreste eller sittet på en av fjelltoppene og skuer utover ”yttersia” glemmer det aldri… Sørøya is Norway 4 largest island. There are high mountains Towering to the sky and countless fjords, bays and sand beaches. Sørøya is called "the green island of the north" on Because of the intense green color in summer. The few roads that are going through storlåtte landscapes and select a detour on foot you can find fish water, idyllic småplasser and "lagoons" with sandy beaches. By Kjøttvikvarden can enjoy a view beyond Barents Sea fully. Whoever has experienced the South Island on a quiet summer when flowers flora is at its beautiful or sitting on a mountain peaks and gazing beyond the "far side" will never forget it ...

IMG_2932

turist-sykkel-009

Sørøya er Norges 4 største øy. Her finnes høye fjell som kneiser mot himmelen og et uttall fjorder, bukter og sandstrender. Sørøya kalles ”den grønne øya i nord” på grunn av den intense grønnfargen om sommeren. De få veier som finnes går gjennom storlåtte landskaper, og velger du en avstikker til fots finner du fiskevann, idylliske småplasser og ”laguner” med sandstrender.

Sørøya is Norway 4 largest island. There are high mountains
Towering to the sky and countless fjords, bays and
sand beaches.