Deatnu/Tana – Tana Kirke/ Tana Church

Tana kirke Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med Alta-skifer. Kirken ligger ved Rv 98 ca. 23 fra Tana bru i retning mot Ifjord.

Tana Church

Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. Roofs covered with Alta-shale. The church is located on Route 98 approximately 23 from Tana bru toward Ifjord.

Tana Rustfjelbma kirke1

Tana kirke
Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med Alta-skifer. Kirken ligger ved Rv 98 ca. 23 fra Tana bru i retning mot Ifjord.
Tana Church
Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. Roofs covered with Alta-shale. The church is located on Route 98 approximately 23 from Tana bru toward Ifjord.

tana-tana-kirke12

tana-tana-kirke11

tana-tana-kirke09

tana-tana-kirke08

tana-tana-kirke07

tana-tana-kirke06

tana-tana-kirke05

tana-tana-kirke04

tana-tana-kirke03

tana-tana-kirke02