Tilbud på ubemannet turistinformasjon

Tilbud på ubemannet turistinformasjon

Travel-Finnmark tilbyr et informasjonssystem som inkluderer tilpassede informasjonstavler ved innfartsårene, nettsider synkronisert med infotavlene og digital turistinformasjon tilpasset hvert lokalmiljø. Den digitale, – ubemannede turistinformasjonen utøves med nettbrett som plasseres ute der tilreisende finnes. Den kan stå på bensinstasjoner, spisesteder, overnattingsteder og i valgte butikker. Hver kommune kan kjøpe en lisens for å bruke Travel-Finnmark i sitt informasjonsarbeide. I lisensen inngår oppføring på infotavlene og anledning til å bruke en tilpasset versjon på nettsidene.

 

Tilbudet omfatter:

Informasjonstavler som står ved alle innfartsårene. Innholdet er synkronisert med nettstedet Travel-Finnmark.no. (se kartet).

Slik ser en infotavle langs innfartsårene ut med 12 kvadratmeter plass for informsjon.

Presentasjon på nett av alle severdighetene i fylket (over 400 artikler med bilder og tekst)

Digital turistinformasjon beregnet på faste nettbrett over hele fylket.

 

 

 

Her står tavlene:

  • I Langfjordbotn. Ved E6 og avkjøringen mot Loppa og Hasvik.
  • Ved RV 93 (Ca. 5 km sør for Kautokeino tettsted)
  • Langs veien mot Finland og Karigasniemi
  • Ved Varangerkroa

 

 

 

 

 

Hver tavle har 12 kvadratmeter med bilder som viser hva du kan oppleve på din reise i Finnmark.

 

Slik ser en annonse på hovedtavlen ut for de som kjøper Digital turistinformasjon.

 

 

 

 

Informasjonen er lagt opp slik at den viser opplevelser eksempelvis fra Langfjorden og ut til Sørvær i bilder på tavlene, — og med dypere informasjon på nettsidene. Innholdet på tavlene er synkronisert med den utdypede informasjon på nettsidene.

Oppføring (annonse) på infotavler ved innfartsårene til Finnmark. Inngår vederlagsfritt for kommunen som deltar i prosjektet. Dette inngår kostnadsfritt når man kjøper lisens for turistinformasjon.

 

Tavlene er lagt opp med presentasjon av opplevelser du kan oppleve på strekninger. F. eks Tana bru – Pasvik. Tavlene er synkronisert med nettsidene.

 

På separate tavler på hvert av stativene (35 x 100 cm) kan lokale bedrifter profilere seg på. Det vil si 4 stativ. Et stativ ved hver innfartsåre.    Leie av én tavle på fire stativene rundt i fylket koster 15 000.- pr år eks. mva. Kapasiteten er tilsammen 8 slike tavler på hvert stativ.

Her kan de lokale turistinformasjonene selv selge annonser til sine egne bedrifter og beholde alt overskudd. Travel-Finnmark får en datafil fra de som selger annonsene, trykker og monterer tavlene på stativene. (se bildet under)

Digital turistinformasjon for hele Finnmark og i hver kommune.

Her er tre varianter av stativer med nettbrett som er sansynlig å bruke mot publikum for at de skal finne fram på en enkel og grei måte. De skal stå plassert lett tilgjengelig mot publikum med startside på www.turistinformasjon-finnmark.no. Scroller du nedover på den vises et intra-aktivt kart over

Tilleggstavle der lokale aktører kan kjøpe hele tavler og selge annonser til sine egne bedrifter.

Finnmark der du kan berøre stedet du vil besøke. Berører du f.eks Loppa, – eller Øksfjord på Finnmarkskartet kommer turistinformasjonen for Loppa opp med et nytt intra-aktivt kart over Loppa kommune. Berører du f.eks Nuvsvåg på kartet over Loppa kommer bilder fra Nuvsvåg opp forteller hva som kan gjøres der. Aktiveviteter, overnatting, bespisning. Mesteparten av aktivitetene er allerede fotografert og beskrevet for hele fylket. Det er stort sett bare å fylle på med informasjon og sette de i et system med sommer- og vinteraktiviteter, fiskemuligheter, scooterturer osv. Systemet er klart til lokal tilpasning og bruk.

 

Hver kommune må betale kr 7800,-  pr. år for bruken av Travel-Finnmark som turistinformasjon. Arbeidet med å legge inn lokale aktiviteter er tillegg og koster kr 680.- pr. time.

Nettsidene blir rutinemessig oppdatert og nye severdigheter og aktiviteter kommer til.

Bedrifter betaler kr 1000, – eks. mva.pr. år for å stå inne med en kort annonse og være linket inn til sine egne nettsider. Prisen er basert på ferdig materiell/annonse i jpg format.

NB! Når en kommune kjøper en slik turistinformasjon gjelder brukstillatelsen alle bedrifter i kommunen som kan bruke nettsiden fritt.

 

 

 

 

 

 

 

Her er noen modeller som kan plasseres rundt i fylket:

Hver kommune bestemmer selv hvor mange nettbrett de vil plassere omkring i kommunen. Sentrale bedrifter kan bestille egne nettbrett til sine lokaliteter og bruke Travel-Finnmark på kommunens lisens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch screen for større lokaliteter som flyplasser, havner, bussterminaler, taxiholdeplasser, resepsjoner o.sv. benyttes større berøringsskjermer med et eget opplegg. (under) Her må man vurdere størrelsen i hvert enkelt tilfelle. Husk at bilder som er tilpasset nett kan svekkes hvis de presse i for stort format på en skjerm. De kan få en dårlig bildekvalitet.

 

 

 

 

 

 

Kontakt: post@travel-finnmark.no

Infoskjerm/Touch screen