Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke

En historisk og en utrolig vakker kirke som er verdt et besøk. Langkirke med plass til 250 personer bygget i 1858

Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie.

Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den første kirken i indre Varanger. Den ble bygget på halvøya Angsnes i 1719 og vigslet 11. november samme år. Året etter ble det satt inn vinduer og små skur foran døren. 1720 var den i full brukbar stand. I 1735 ble det anskaffet ny kirkeklokke og oppført klokkerhus. Ettersom utviklingen i Nesseby samfunnet nå bare skjedde på nordsiden av fjorden ble kapellet på Angsnes revet og flyttet til Nesseby i 1746. Der ble det bygget en ny, større kirke der dagens kirke står. Blant annet ble det brukt materialer fra det gamle kapellet på Angsnes i tillegg til tømmer fra Kola. Etter biskop Harboes bestemmelse ble gjenstander fra Kiberg kirke (Vardø) overført til Nesseby kirke i 1747.

Nessebysamfunnet utviklet seg og kirken fra 1747 ble snart for liten. Det ble tegnet en ny kirke i 1854. som sto ferdig i 1858.  Denne kirken står der den dag i dag; En langkirke av tre med plass til 250 personer. Som den gamle kirken er nåværende kirke nord – sør orientert, – og for at inngangen skulle være vendt mot bygda og slik ønske folk velkommen til kirken. Kirken har følgende dimensjoner:

Våpenhuset er 4 m. langt og 4,4 m. bredt. Skipet er 12 m. langt og 9,1 m. bredt. Koret er 5,3 m. i kvadrat og tårnet 22 m. høyt. Dagens kirke er i store trekk identisk med den som ble bygget i 1858 med unntak av mindre og nødvendige restaureringer og vedlikehold.

Kilde: Nesseby menighetsråd

 

Altertavla er fra 1700 – tallet.

Altertavla i Nesseby kirke stammer fra den tidligere Kiberg kirke (1589 – 1747) og ble overført til Nesseby kirke i 1747. Treskjæringene er utført i renessansens typiske flatskurd, sannsynligvis i Bergen. Eksperter mener at hovedfeltet må være forandret en gang da det ser ut som det store maleriet som framstiller Jesu innstiftelse av nattverden er blitt satt inn. Dette kan ha skjedd på begynnelsen av 1700 tallet. Antagelig har også de runde søylene på siden blitt satt inn samtidig. Altertavla har utskårne ”vinger” på sidene i form av akantus – ranker (tropisk plante) som var typisk i en periode av barokken. Navnet på kunstnerne som har laget altertavla er ukjente.

 

Motiver og symboler

Det store maleriet midt på tavla framstiller Jesu innstiftelse av nattverden. Det mindre, ovale maleriet framstiller Jesu skjelekamp i Getsemane. På hver side av det store maleriet er det to treskulpturer. Figuren til venstre er ypperstepresten Aron i sin presteskrud. På brystet har han skjoldet med de tolv edelsteinene – en edelsten for hver av Israels 12 stammer. Hodebekledningen er en turban med diadem. I høyre hånd har han et horn som er et symbol på kraft og styrke. Det kan også bety makt og herredømme. Figuren til høyre er døperen Johannes. På venstre arm bærer han et lam og i høyre hånd en korsformet stav. Et skjell er skåret ut over hodene til begge to. På tavlas toppstykke er det to mindre, hvilende treskulpturer. Den til høyre har en drueklase og den til venstre har et aks i hånden. Disse er symboler på nattverden. (vinen og brødet). Kilde: Nesseby menighetsråd

 

 

Alterringen og knefallet

Knefallet ble restaurert i 1987. Daværende museumsbestyrer og konservator Audhild Schanche forteller at de fant hele fem lag eldre trekk og stopping: 1) Skai fra 1950tallet, 2) vinrød kirkefløyel, 3) rødt klede kantet med reinskinn (sisti) og naglet fast, 4) lerret og 5) sennagress. Knefallet måtte restaureres stoppen var skjøvet innover og knefallet var blitt for smalt så folk gled ned når de skulle knele. Som et minne for ettertiden har man latt et lite område av knefallet være slik det var før restaureringen.
Kilde: Nesseby menighetsråd

 

Tømmerbygningen som står bak kirken er kommunens eldste og har tidligere stått på Angsnes.

Sannsynligvis ble den flyttet dit når Angsnes kirke ble bygget i 1719.