Hammerfest – Mikkelgammen/ Sami camp

Mikkelgammen - Samisk camp Hos Mikkelgammen får du innblikk i den fascinerende samiske kulturen. Sittende ved bålet inne i gammen, på et dekke av bjørkeris og reinskinn, blir du servert et samisk måltid, basert på naturens egne ressurser. Tar gjerne kontakt med turistinformasjonen for en gruppereservasjon.

Mikkelgammen – Sami camp

At Mikkelgammen you get insight into the fascinating Sami culture. Sitting by the fire inside the hut, on a cover of birch branches and reindeer skins, you are served a Sami meal, based on nature’s own resources. Gladly contact the tourist information for a group reservation.
Google trans.

Mikkelgammen 1

Mikkelgammen 2

Selvfølgelig, det har du garantert når du besøker oss om sommeren. Hver sommer er øya fylt med rein som har sitt sommerbeite rundt Hammerfest. Absolutt re(i)n lykke kan du oppleve hos Mikkelgammen.

Mikkel og Solveig er reinsamer fra Kautokeino som tar deg med inn i sin magiske verden. Samene har bodd i Finnmark i flere tusen år. Det er hos Mikkel og Solveig du kan lære om Nordens urbefolkning. Bli med på joiking rundt bålet og lytt til fortellinger om livet med rein. Nyt den gode maten og bli en del av den spennende kulturen. I møtet med Mikkel og Solveig blir historier om reinflytting, naturkrefter og utmerket god mat til en uforglemmelig opplevelse.