Articles

Find More  

Kystfort 20/972 Ansnes, Malangen

  HKB 20/972 Ansnes 1/444 med fire 10,5 cm K332(f) kanoner med skuddvidde 16 000 m Batteriet ble oppsatt i Hamburg april 1942 og sendt til Norge. Satt opp på Ansnes i Malangen juni 1942.   HKB 20/972 Ansnes 1/444 with four 10.5 cm K332 (f) cannons with a firing range of 16,000 m. The battery was set up in …

Continue reading  

Tromsø forsvarsmuseum/Tromsø defence museum

TROMSØ FORSVARSMUSEUM Tromsø Syd – i sin nåværende beliggenhet – ble bygget som et kystartilleribatteri av den tyske marinen i 1940. Den ansvarlige offiseren hadde da alle kystbatteriene i Tromsø-området under sin kommando. Dette batteriet hadde tre 10,5 cm (ca. 4 tommer) kanoner, mens den mot sør, på Nordberg, inneholdt tre 21 cm (ca. 8 ln.) Kanoner. Begge batteriene var …

Continue reading  

Kystfort/coastal fort 33/972 Kågesund, Skjervøy

  Atlanterhavsvollen og Skjervøy Allerede fra invasjonen av Norge den 09. april 1940 ble en befestning av kystområdene og utbygning av kystartilleriet i Norge prioritert. I 1941 beordret Adolf Hitler bygging av Atlanterhavsvollen, et 2.685km langt forsvarsverk som strakk seg fra Frankrike via Belgia, Nederland og Danmark, videre nordover langs kysten gjennom Norge. Forsvarslinja besto av flere hundre kystbatteri (kystfort) …

Continue reading  

Kystfort/Coastal fort MKB 3/512 Lyngen (Spåkenes/Djupvik)

  Spåkenes kystfort (tysk betegnelse MKB 3./512 Lyngen) er et militært festningsanlegg i Nord-Norge. Kystfortet ble bygd av Nazi-Tysklands okkupasjonsstyrker i Norge under den andre verdenskrig. Det er lokalisert på Spåkenes-halvøya som strekker seg til midten av Lyngenfjorden. Det nærmeste tettstedet er Djupvik. Spåkenes kystfort er åpent for besøkende og har to merkede løyper som forteller historien om festningen ved …

Continue reading  

Forsvar av Alta flyplass/Defense of Alta Airport

ALTA Området Alta – Kåfjord var det viktigste forsvarsområdet i/Under avsnitt Altafjord. Styrkene i Alta-området ble organisert i en stridsgruppe med oppdrag å forsvare området mot ethvert angrep over sjøen og over land, samt være forberedt på innsetting østover i retning Reindalstua (Stokkedalen), vestover i retning Talvik og over fjellet mot Skoganvarre i tilfelle fiendtlig angrep mot Porsanger. De stridende …

Continue reading  

Kvænangen

KVÆNANGEN Forsvaret av Kvænangen ble taktisk sett i sammenheng med forsvaret av Alta-området. Inntil september 1942 hadde teiggrensen mellom divisjonene i Troms og Finnmark fulgt fylkesgrensen. Teiggrensen ble nå flyttet slik at den kom til å gå over Haukøya – Kvænangsfjellet. Kvænangen kom dermed inn under 230. Inf. Div.ansvarsområde. Hensikten med forsvaret av Kvænangen var å hindre fienden i å …

Continue reading  

Alta – Sakkobadne

    En vandring gjennom deler av Altas gruve- og krigshistorie. Her finner du rester etter Altas gruvehistorie og angrep på slagskipet Tirpitz under andre verdenskrig. Det går sti fra Kvenvikmoen og opp på fjellområdet. (se kart) Stien er ikke merket, men lett å følge. Løypa er ca 4,5 km med til dels sterk stigning. Det er ca 10 km …

Continue reading  

Alta – «Russertrappa»/ «Russian stairs»

  ”Russer trappa” Rått bearbeidet, hugget inn og tilpasset fjellet ligger den der slik den har ligget siden den ble bygget i 1941/42 av Sovjetiske krigsfanger. Den har 120 trinn, ca 20 cm høye, mellom 70 og 120 cm brede og er en del av fjellet. Trappa fører opp til et utsiktspunkt der tyske Wermacht hadde utsikt over Altafjorden under …

Continue reading  

Båtsfjord – Makkaur – Batteriet (2/HAA 448)

Makkaur På Rosmålhaugen ved Makkaur ble det anlagt et kystbatteri for å sperre innseilingen til Båtsfjord, sikring av skipsleden i samarbeid med batteriene i Kongsfjorden og Hamningberg, samt for å hindre fiendtlig landgang og bruk av fjordene innenfor batteriets rekkevidde. I støttepunktet inngikk 4 – 5 stk 14,5 cm kanoner (fr) i feltm. Stillinge. Skuddvidde ca. 18 000 meter 2 stk 5 …

Continue reading  

Sør-Varanger – Bøkfjordens forsvar av Kirkenes under 2. verdenskrig/Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

  Bøkfjordens forsvar av Kirkenes – 2. verdenskrig. På Hitlers ordre skulle forsvaret av Kirkenes-området utbygges slik at det kunne holdes definitivt, herunder kunne stå imot angrep fra de tyngste sjøstridskrefter. I dette forbindelse anså som nevnt tyskerne et sjøverts angrep fra nord som farligst. Dette førte til en storstilt utbygging og forsterkning av forsvaret i Bøkfjorden. På Skjelmsøya ble …

Continue reading  

Loppa – Kystfort Loppa øy 35/971/ Coastal fort Loppa island 35/971

  Loppa øy Kystfort 35/971 Batteriet som ble anlagt på Loppa inngikk også i ytre kystartillerilinje. Batteriets oppgave var å samarbeide med batteriet i Hasvik å hindre fiendtlige sjøstridskrefter å trenge inn mellom Loppa og Sørøya, samt sikre skipstrafikken forbi Loppa. (Den tyske skipstrafikken gikk normalt innenfor Silda gjennom Bergsfjordene). I batteristøttepunktet inngikk: 4 stk 15,5 cm kanoner (fr) i …

Continue reading  

Loppa – Gammelvær kystfort 33/971 / Coastal fort 33/971

  Gammelvær Kystfort 33/971 Som en forsterkning av ytre kystartillerilinje i vest (Lopphavet) ble det sommeren 1942 anlagt et batteri på Gammelværneset. Batteriets oppgave var i samarbeid med batteriet i Hasvik å hindre fiendelige sjøstridskrefter å trenge inn i Sørøysund og Stjernsund fra Lopphavet. Allerede på denne tid ble Kåfjord sporadisk nyttet som base for tyske sjøstridskrefter. (De første planene …

Continue reading  

Loppa – Kystfort 32/971, Ystenes i Øksfjord/ Coastal fort, Ystenes in Øksfjord

      Som et ledd i 2. Linjes kystartilleriforsvar av Altafjorden ble det anlagt et batteri på Ystenes. Batteriets oppgave var å hindre fiendelige sjøstridkrefter i å trenge gjennom Stjernsund mot Altafjorden, og inn i Øksfjorden. I batteristøttepunktet inngikk 4 stk 15,5 cm kanoner (fr) i feltm. stillinger. Skuddvidde 18 000 meter 2 stk 5 cm panservernkanoner. 1 stk 3,7 …

Continue reading  

Blogg-Finnmark / Sjøflyhavna i Billefjord

Sjøflyhavna i Billefjord, Porsanger Det er tykt islag på Caddyen. Best å la den stå og bakke seg varm før jeg starter. Det tar drøyt en og en halv time å kjøre over til Billefjord i Porsanger. Vinteren står for døren og dette kan bli siste sjanse til å fotografere i 2017. Et tips om en severdighet i Porsanger var …

Continue reading  

Alta – Isnestoften kystfort 4/514 (2. verdenskrig) – coastal fort 4/514 (World War II)

    På Isnestoften ble det anlagt et batteri som sammen med batteriet Storekorsnes (over fjorden) dannet indre linjes kysta rtilleriforsvar av Altafjorden med sidefjorder. Batteriets oppgaver var å sperre innseilingen til Altafjorden og Langfjorden. I batteristøttepunktet inngikk 3 stk. kanoner (russiske) i feltm. Stillinger. Skuddvidde 17 000 meter 2 stk luftvernkanoner 2 stk 5 cm panservernkanoner 6 stk mg./mitr …

Continue reading  

Krigshelten’s lokale beskyttere, – Karl (Kalle) Juliussen og Helge Marentius Hansen.

Under siste verdenskrig gikk konvoier med mat og utstyr til Murmansk gjennom Barentshavet. Inne i Finnmarksfjordene lå tyske styrker med krigsmateriell klar til å angripe og senke skipene. Det amerikansk registrerte Liberty skipet SS Henry Bacon mister kontakten med resten av konvoien i uvær. Skipet hadde 19 nordmenn fra Sørøya i Finnmark ombord. Det blir angrepet av 23 stykker av …

Continue reading  

Nordkyn – Kystfort Gamvik – HKB 4./480 Gamvik/ Coastal fort

  Anlegget består blant annet av kanonstillionger, løpegraver, bunkerser og maskingeværreder, og ble bygget for å kontrollere skipsleden mot Murmansk.   The facility consists of, among other things, cannon motions, runners, bunkers and machine defenders, and was built to control the shipwreck against Murmansk.   I Gamvik ble det anlagt kystbatteri i 1942 med oppgave å sikre skipsleden, hindre fiendtlig …

Continue reading  

Alta – Tirpitz Museum, Kåfjord

  Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig. Historien om Tirpitz kan du oppleve på Tirpitz museum i Kåfjord utenfor Alta. Her er historien samlet med bilder og effekter fra det historiske slagskipet. Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig. Søsterskipet til “Bismarck” og oppkalt etter den tyske marineministeren og …

Continue reading  

Alta – Stabburene (storehouses) i Lille Lerresfjord

  I Lille Lerresfjord finner man også tre laftede stabbur fra 1800-tallet. Stabburene overlevde brenningen høsten 1944 fordi de ble demontert og gjemt bort. Etter krigen ble de gjenoppsatt for å tjene som midlertidig bolig, før de senere ble brukt til sitt egentlige formål igjen. Stabburene er flyttet til området mellom skolen og sjøen.     In Lille Lerresfjord are …

Continue reading  

Alta – Altagård

  Altagård, gårdsanlegg i Alta kommune, Finnmark, ved botnen av Altafjorden nær vestbredden av Altaelvas utløp. Den var opprinnelig reist ca. 1740 som bolig for amtmannen i Finmarkens amt, men gikk senere over til å bli katolsk misjonsstasjon (Nordpolmisjonen, 1856–1902), inntil den etter vernepliktens innførelse i Nord-Norge 1897 ble innkjøpt av militæretaten som standkvarter og ekserserplass, opprinnelig for Alten kredskompani, …

Continue reading  

Alta – Krigshistorie fra Langfjorden (annen verdenskrig)/ War history from World War II, Langfjorden

  I mars 1943 ble slagskipene Scharnhorst og Tirpitz, sammen med krysseren Lützow, omplassert til Altafjorden for reparasjoner. Scharnhorst og Lützow var stasjonert i Langfjorden, og Tirpitz i Kåfjorden. I dag står bare fundamentene som Scharnhorst var fortøyd i og forteller litt krigshistorie. Begge fundamentene står rett nord for Sopnes og Langfjord kirke. Langfjorden er en fjordarm av den større …

Continue reading  

Alta – Evakueringshula i Lille Lerresfjord/ Evacuation shelter Lille Lerresfjord

  Finnmark ble brent under slutten av den andre verdenskrig og innbyggerne skulle evakueres. Da tyskerne ga ordre om tvangsevakuering av innbyggerne i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, var det hele 25.000 som rømte unna og søkte tilflukt i huler, telt og gammer for kortere eller lengre tid. Evakueringshulen i Løkengdalen i Lille Lerresfjord ble bygd i løpet av noen …

Continue reading  

Alta – Kystfort HKB Storekorsnes/ Coastal fort HKB Storekorsnes (WWll)

  Altafjorden var fylt med krigskip under andre verdenskrig. Her lå en stor tysk flåte med krigskip og hadde sin base for å angripe de alliertes konvoyer med utrustning til russerne. Storekorsnes var det strategiske forsvarspunktet for å beskytte de tyske krigskipene inne i fjorden. Denne kanonen sto på Storekorsnes under andre verdenskrig og skulle beskytte den tyske flåten som …

Continue reading  

Hasvik – Kvithellhula

  Huletilværelse I denne lille hula bodde det 35 mennesker krigsvinteren 1944/45. Der holdt de hus i 99 døgn. I løpet av denne tiden var kvinner og barn knapt nok utenfor hulen. Mennene tok seg noen turer ut for å skaffe mat og andre livsfornødenheter og for å høre radio. En liten båt hadde de gjemt i nærheten, så av …

Continue reading  

Kvalsund – Kystfort 17/971, Kvalsund/ coastal fort 17/971, Kvalsund

  Rett over skolen i Kvalsund finner du restene etter Batteri 17/971 fra siste verdenskrig. Forsvaret i Kvalsund tok sikte på å hindre fiendtlige sjøstristridskrefter i å trenge inn i Repparfjorden og gjennom Kvalsund og inn i Altafjorden. Den første utbyggingen omfattet et batteristøttepunkt som ble anlagt på Halsen i 1941. I støttepunktet inngikk: – 4 stk. feltskyts (polske) i …

Continue reading  

Kvalsund – Mason Burr. Helten på SS Henry Bacon. The hero of SS Henry Bacon

Ga sitt liv for flyktninger fra Sørøya. Året er 1945. Konvoiene går mellom østkysten av USA og Murmansk med proviant og utstyr. Krigen lakker mot slutten og evakueringen av Finnmark pågår. Det amerikansk registrerte Liberty skipet SS Henry Bacon mister kontakten med resten av konvoien i uværet. Skipet hadde 19 nordmenn fra Sørøya i Finnmark ombord. Det blir angrepet av …

Continue reading  

Nordkapp – MKB 2/514 Nordkapp / Kystfort / coastal fort

  Tysk kystfort, del av «Festung Norwegen». Batteriet på Vestre Porsangnes var en del av ytre kystartillerilinje for forsvar av Honningsvåg. På kystfort Nordkapp var det installert 17 stk kanoner av ulike størrelse og 8 stk lyskastere. I tillegg besto anlegget av havneanlegg, fangeleir, brakkeleire. Den tyske styrken stasjonert i Porsangnes var på 200 mann i tillegg til russiske krigsfanger. …

Continue reading  

Porsanger – Lasarettmoen ved Skoganvarre i Porsanger

  Tyskerenes ortslasarett for hele Finnmark under andre verdenskrig ligger i Porsanger. Ruinene etter sykehuset ligger ved Skoganvarre.   The German’s ortslasarett for the whole of Finnmark during WWII is in Porsanger. The ruins after the hospital l Porsanger lasarettmoen lies at Skoganvarre.         Feltsykehusene Lasarettmoen ligger 2 km ovenfor Skoganvarre imot Karasjok. Lasarettmoen ligger på vestsiden …

Continue reading  

Sør-Varanger – Minnebauta for russisk hjelp/ Memory bauta for Russian help

Endelig minnebauta i Sør-Varanger (Skrevet 25. oktober 2007 av nrk finnmark)   Finnmarkssendinga torsdag 25. oktober handler om det gode liv og avduking av en minnebauta i Kirkenes: Endelig, vel 60 år etter kom den lenge etterlengtede bautaen til minne om de omlag 3000 som bodde de siste krigsdagene i en av Sydvarangers store tunneller i Bjørnevatn. Det var stor …

Continue reading  

Sør-Varanger – Andersgrotta

  Arbeidet med tilfluktsrommet Andersgrotta startet høsten 1941. Det var ingeniør Anders Elvebakk som ledet arbeidet, og som dermed var opphavet til navnet Andersgrotta. Den første tunnelen ble sprengt fra Tellef Dahlsgt., og arbeidet pågikk gjennom hele krigen. I det nedbrente Kirkenes fikk Andersgrotta en sentral plass i de hektiske oktoberdagene i 1944. Allerede ved 3-tiden om natta den 25. …

Continue reading  

Vadsø – Krigsminner på Ekkerøy

  Under andre verdenskrig kom de tyske okkupantene til Ekkerøy i juli – august 1940. Mange tyske soldater oppholdt seg her i vel fire år. Tyskerne rekvirerte privathus, bedehus, skole, telegrafen og losjebygg og hadde sitt hovedsenter på Neset. Der bygde de boligbrakker til seg selv og de rektangulære murene du ser i nærområdet til parkeringsplassen er rester av disse …

Continue reading  

Vardø – Russisk takk til motstandsfolk/Russian thanks to resisters

  Russland takker dere. Evig minne til Russiske og norske patrioter som falt i kampene mot fascismen. Minnesteinen står ved partisaner museet i Kiberg.     Россия спасибо. Вечная память российских и норвежских патриотов, павших в боях против фашизма. Камень памяти стоит на музей партизан в Kiberg.   Russia thank you. Eternal memory to the Russian and Norwegian patriots who …

Continue reading  

Vardø – Fort Kiberg / Kibergnes coastal fort.

  Kibergneset  Fort Kiberg Etter at de tyske angrepene på Murmanskfronten stanset opp høsten 1941 fikk Varangerområde øket betydning som baseområde for styrkene på Ishavsfronten. I forbindelse med forsvaret av område ble det som nevnt stilt to tunge kystbatterier til disposisjon. Disse ble anlagt på henholdsvis Kjelmsøya (24 cm), ved innløpet til Bøkfjorden og Kibergnes (28 cm) Kiberg-batteriene var det …

Continue reading  

Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen, formet som en åttekanta stjerne, ble opprinnelig bygd for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene og for å sikre nærforsvaret av Vardø. Det som i dag er Vardøhus, er det siste av tre festningsverk i området og har med det tradisjoner helt tilbake til styringstida …

Continue reading  

Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

  Bygda, som i alle år hadde hatt nær tilknytning til Russland, ble sommeren 1940 satt under tyske og norske nasjonalsosialisters øyne. Det ble derfor naturlig at folk reiste østover til andre siden av Varangerfjorden. det var kjent at i bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya bodde det norske familier som snakket norsk og levde på gamlelandets minner, selv om de etter …

Continue reading  

Båtsfjord – Kystfort Hamningberg (3/HAA 488)/ Coastal fort Hamningberg(3/HAA 488)

  Hamningberg.  Batteriet (3/HAA 488) Kystbatteriet som ble anlagt på Harbakken hadde som oppgave å sikre skipsleden i samarbeid med batteriene på Makkaur og i Vardø, hindre fientlig landgang og bruk av Syltefjord og Perfjord. Av tyngre våpen inngikk 6 stk – 14,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca. 1800 m. (4 skyts var plassert på Harbakken mens …

Continue reading